Y rhyngrwyd am ddim i dwristiaid

  • Cyhoeddwyd
Ceblau LANFfynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n gynllun ar y cyd rhwng Croeso Cymru a Three.

Mae cynllun wedi ei lansio i alluogi twristiaid i gael mynediad i'r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim.

Bydd pobl sy'n ymweld â 24 o Ganolfannau Croeso yng Nghymru yn medru cael mynediad at e-bost, safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a gwasanaethau eraill ar y we.

Bydd y darparwr ffonau symudol Three yn rhoi dyfais MiFi i bob canolfan, ynghyd â 15GB o ddata bob mis am flwyddyn, digon i bori drwy 15,000 o dudalennau rhyngrwyd, gwneud 60 awr o alwadau ar Skype ac anfon tua 75,000 e-bost.

Y Gweinidog Busnes a Thwristiaeth, Edwina Hart AC lansiodd y cynllun sydd ar y cyd rhwng Croeso Cymru a Three.

Nod y bartneriaeth yw caniatáu i ymwelwyr chwilio am wybodaeth ynghylch eu gwyliau mewn ardal lle nad oes ganddynt gysylltiad â'r we, neu lle bo perygl o orfod talu costau uchel am ddefnyddio rhwydweithiau eraill.

'Trafferth cysylltu'

Dywedodd Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Martin Cook: "Mae gan nifer o ymwelwyr ffonau deallus a chyfrifiaduron llechen, ond maent yn cael trafferth cysylltu â'r we ar eu gwyliau.

"Diolch i'r fenter hon bydd modd i'n staff profiadol, sy'n adnabod yr ardal, helpu ymwelwyr drwy eu cyfeirio at ffilmiau o atyniadau lleol ar-lein, yn ogystal â'u helpu i gael gwybodaeth amrywiol, fel gwybodaeth am deithiau cerdded a mapiau i'w lawrlwytho.

"Mae rhai o'n canolfannau'n ystyried prynu cyfrifiaduron iPad hyd yn oed, er mwyn defnyddio'u dyfeisiau eu hunain i ddangos pethau i'r ymwelwyr".

£4 biliwn

Ar ymweliad â Chanolfan Groeso Caerffili, dywedodd Edwina Hart: "Mae'r diwydiant Twristiaeth yng Nghymru yn chwarae rhan bwysig yn ein heconomi, yn dod â £4 biliwn ar gyfartaledd i Gymru bob blwyddyn.

"Mae datblygiadau arloesol yn allweddol er mwyn gwella'n gwasanaethau a phrofiad cyffredinol yr ymwelwyr, sy'n hanfodol er mwyn cystadlu â lleoliadau gwyliau eraill.

"Yn yr oes sydd ohoni, mae cysylltedd yn hanfodol ar gyfer llwyddiant ein busnesau a'n cymunedau".

Dywedodd Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol Three, Hugh Davies: "Rydyn ni wedi adeiladu rhwydwaith sydd wedi'i chynllunio ar gyfer y Rhyngrwyd, ac yn awyddus i'w defnyddio i helpu cymaint o bobl ag sy'n bosibl i brofi'r manteision a all ddod yn ei sgil.

"Mae pob un ohonom yn dibynnu cymaint ar ein ffonau deallus erbyn hyn nes ein bod am fedru eu defnyddio yn yr un ffordd ble bynnag yr ydym, hyd yn oed ar wyliau."-

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol