Cynllun i helpu pobl nôl at waith ar Ynys Môn drwy godi hyder

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Ynys Mon
Disgrifiad o’r llun,
Pump o'r rhai wnaeth ennill cymhwyster yn ddiweddar gyda Dr Gwynne Jones Cyfarwyddwr Addysg Cymru, Elfed Rowlands a staff Genesis

Mae cynllun ar Ynys Môn yn gobeithio chwarae rhan allweddol wrth gynorthwyo'r di-waith i adennill eu hunain hyder.

Eisoes mae Tîm Genesis 2 Ynys Môn wedi helpu nifer o bobl ddi-waith yn nol i swydd neu hyfforddiant.

Cafodd cynllun cenedlaethol Genesis Cymru Wales 2 ei lansio ym mis Hydref 2008.

Wedi ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac yn derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru â Chyngor Sir Ynys Môn y bwriad ydi cefnogi rhieni sydd bellaf i ffwrdd o'r farchnad lafur drwy wneud iddyn nhw ddod o hyd i gyflogaeth neu gyfleoedd hyfforddiant.

'Rhwystrau'

Cafodd saith ymgeisydd arall cymhwyster fel rhan o'r rhaglen STEPS (Steps to Excellence for Personal Success).

Mae STEPS yn gwrs adeiladu hunan hyder sy'n edrych ar wahanol o ffyrdd i newid ffordd o fyw a meddylfryd pobl.

Llwyddodd y grŵp i ennill cymhwyster lefel dau mewn "Datblygu Sgiliau Meddwl".

"Mae llawer o'r rhai sy'n cymryd rhan wedi profi rhwystrau i'r byd gwaith yn y gorffennol," meddai Cydlynydd y cynllun ar Ynys Môn, Elfed Rowlands.

"Drwy'r cwrs maen nhw wedi cael hyder newydd a sgiliau gwerthfawr eraill fydd yn eu helpu i ddatblygu a gobeithio, mewn amser, yn cynnig gyrfaoedd iddyn nhw.

"Mae'r cynllun hefyd wedi codi eu hyder a'u hunan-barch, wedi eu hannog i drio pethau newydd a chymryd mwy o gyfrifoldeb dros eu bywydau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol