Angen hyrwyddo prentisiaethau yn ôl gwleidyddion

  • Cyhoeddwyd
Prentistiaid
Disgrifiad o’r llun,
I nifer a holwyd mae'r system yn gymhleth a dryslyd

Dydy'r defnydd o brentisiaid i gefnogi economi Cymru ddim yn cael ei wireddu i'w llawn botensial meddai pwyllgor o Aelodau'r Cynulliad.

Yn ôl adroddiad gan Bwyllgor Menter a Busnes, mae prentisiaethau yn hanfodol ar gyfer datblygu sgiliau a hyfforddi'r gweithlu yng Nghymru.

Ond yn ôl tystiolaeth a gasglwyd ar gyfer yr adroddiad, roedd prentisiaethau weithiau yn cael eu gweld mewn golau negyddol.

Roedd rhai cyflogwyr yn eu gweld yn gost ychwanegol yn hytrach nag yn ased i'r cwmni.

Ac roedd rhai a fyddai'n addas ar gyfer prentisiaeth yn eu hystyried yn fodd o gael llafur rhad, neu yn rhywbeth ar gyfer swyddi lle'r oedd angen bôn braich.

Hwb i'r economi

Yn ôl y pwyllgor roedd nifer o gwmnïau bach neu ganolig yn credu fod y broses o gyflogi prentisiaid yn gymhleth a dryslyd.

"Mae prentisiaethau yn arf bwysig i Lywodraeth Cymru wrth geisio hybu'r economi," meddai, Nick Ramsay, cadeirydd y pwyllgor menter a busnes.

"Rydym o'r farn fod yna fwy o alw am gynlluniau prentisiaeth ac rydym yn croesawu sefydlu uned arbennig o fewn Llywodraeth Cymru i ddelio gyda phrentisiaeth.

"Ond rydym yn credu fod angen symleiddio system a all fod yn gymhleth.

"Rydym hefyd yn credu fod angen hyrwyddo pa mor fanteisiol gall prentisiaethau fod i gwmnïau ac i ddarpar brentisiaid.

Ymhlith yr 20 o argymhellion gan y Pwyllgor i Lywodraeth Cymru mae:

  • Annog cwmnïau sydd â chynlluniau prentisiaeth i hyrwyddo a rhoi cyngor i gwmnïau llai ynglŷn â chynlluniau prentisiaeth a hyfforddi;
  • Mynd i'r afael â'r ddelwedd brentisiaeth, a cheisio hyrwyddo brand 'prentisiaeth' ymhlith pobl ifanc.
  • Sicrhau bod pobl ifanc a'u rheini yn derbyn cyngor amserol ac o safon uchel ynglŷn â phrentisiaethau - fel eu bod yn gallu gwneud dewis am y math o yrfa neu addysg fyddai orau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol