Tân: Apêl heddlu am luniau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cymdogion wedi ceisio achub y teulu: Lee-Anna Shiers, 20, ei mab 15 mis Charlie Timbrell, ei nith Skye, dwy oed, a'i nai Bailey Allen, pedair oed

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i dân a laddodd bedwar person ym Mhrestatyn dros y penwythnos wedi gofyn i'r cyhoedd am fwy o gymorth.

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, ei mab 15 mis oed Charlie Timbrell, ei nith dwy oed Skye Allen a'i nai Bailey oedd yn bedair oed.

Mae partner Lee-Anna, Liam Timbrell, yn dal i gael triniaeth yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad.

Cafodd dau berson eu harestio wedi'r tân ond mae'r ddau bellach wedi eu rhyddhau.

Mae menyw 42 oed wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau yn parhau, ond ni fydd camau pellach yn erbyn dyn 45 oed.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu am weld lluniau o'r ardal ar ôl i'r tân ddechrau

Lluniau fideo

Dywedodd y plismon sydd yng ngofal yr ymchwiliad, y Ditectif Uwch-Arolygydd John Chapman: "Rwy'n apêl unwaith eto ar unrhyw un a welodd rhywbeth amheus yn ardal Maes-y-Groes ym Mhrestatyn ychydig cyn 10pm nos Wener, Hydref 19 i gysylltu â ni drwy ffonio 101.

"Rwy'n arbennig o awyddus i glywed gan rywun oedd yn yr ardal ar ôl i'r tân ddechrau er mwyn cynnig cymorth, ac efallai wedi ffilmio'r olygfa ar eu ffôn symudol neu ddyfais arall.

"Rwyf angen i'r bobl yna ddod ymlaen fel y gallwn edrych ar unrhyw luniau.

"Gallai gynnwys gwybodaeth fydd yn ein cynorthwyo i greu darlun llawnach o'r digwyddiadau.

"Rwy'n deall y gallai rhai pobl oedd wedi ffilmio'r olygfa deimlo'n euog er nad oedd modd dychmygu'r diweddglo trasig, ond fe allai'r lluniau ddangos darn allweddol o wybodaeth.

"Bydd ditectifs yn trin unrhyw gysylltiad gan aelod o'r cyhoedd oedd wedi ffilmio'r olygfa gyda sensitifrwydd a dealltwriaeth."

Mae Swyddogion Cyswllt Teulu yn parhau i gefnogi'r teulu, ac mae Heddlu'r Gogledd wedi gofyn i breifatrwydd y teulu gael ei barchu.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol