Côr Glanaethwy yn cystadlu am Gôr y Flwyddyn yn Llundain

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Glanaethwy yw'r unig gôr o Gymru i gyrraedd rownd derfynol Choir of the Year

Bydd côr ieuenctid o ogledd Cymru yn cystadlu am un o wobrau mwyaf y byd corawl ym Mhrydain.

Er iddyn nhw gystadlu yn Choir of the Year ar sawl achlysur, dyma'r tro cynta' erioed i Gôr Hŷn Ysgol Glanaethwy gyrraedd y rownd derfynol yn y Royal Festival Hall yn Llundain.

Bydd y côr yn perfformio pedair o ganeuon - dwy yn Saesneg a dwy yn Gymraeg, gan gynnwys darn a gyfansoddwyd iddyn nhw ar gyfer cyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012.

Mae'r ysgol eisoes wedi cael llwyddiant yn y gystadleuaeth hon, pan aeth y côr iau drwodd i'r rownd derfynol yn 2002.

Roedd dros 5,000 o gantorion mewn 138 o gorau wedi cystadlu eleni ond dim ond chwech sydd wedi dod i'r brig.

Byddan nhw'n cystadlu o flaen panel o arbenigwyr yn cynnwys y seren Broadway, Ruthie Henshall; cyfarwyddwr cerdd Corau Ieuenctid Prydain, Greg Beardsell a Mary King, darlledwraig a Chyfarwyddwraig Voicelab y Southbank yn Llundain.

Theatr cerdd

"Mae Ruthie Henshall o fyd theatr cerdd - 'da ni yn y categori theatr cerdd, yn cynrychioli hwnnw," eglurodd Cefin Roberts, Cyfarwyddwr Cerdd Ysgol Glanaethwy.

"'Dwi ddim yn gwybod ydy hynny'n mynd i fod o'n plaid ni efo'r beirniad arbennig yna.

"Neu yn ein herbyn ni, wrth gwrs, achos mae'n arbenigwraig ar ein harddull ni o ganu.

"Ond mi fydd hi'n braf clywed beth sydd ganddi i ddweud wrthon ni fel cantorion."

Er na ddaeth Côr Hŷn Glanaethwy i'r brig yn eu categori eleni, y Côr Agored, fe gawson nhw wybod bythefnos yn ôl eu bod wedi cael eu dewis fel un o'r ddau gôr ychwanegol i fynd drwodd i'r rownd ola' ddydd Sul.

'Gwaith caled'

Mae'r wythnosau diwetha' wedi bod yn rhai prysur tu hwnt, fel yr esbonia un o'r aelodau, Lora Lewis.

"Pan gawson ni wybod ein bod ni'n wildcard, 'roeddan ni gyd yn edrych 'mlaen ond 'roeddan ni'n gwybod bod ganddon ni waith caled o'n blaenau."

"'Da ni mor falch ein bod yn cael mynd lawr i Lundain, mae'n mynd i fod yn brofiad mor anhygoel," meddai un arall o'r aelodau, Erin Fflur.

"Dyma'r tro cynta' i mi erioed gystadlu hefo Glanaethwy yn y gystadleuaeth yma a 'dwi mor falch o gyrraedd y ffeinal," ychwanegodd.

Yn ôl un arall o'r cantorion, Erin Llwyd: "'Dwi'n meddwl bod ni'n hynod o ffodus i allu mynd ar draws Prydain i berfformio a 'dwi'n meddwl ei fod yn rhoi hyder mawr, yn enwedig i rywun sydd eisiau gwneud gyrfa o fod ar y llwyfan."

Mae Ysgol Glanaethwy wedi cael nifer o lwyddiannau dros y blynyddoedd - mewn eisteddfodau yng Nghymru, a thu hwnt i glawdd Offa mewn cystadlaethau fel Music for Youth, Last Choir Standing y BBC, a'r Gemau Olympaidd Corawl yn China.

YouTube

Yn ôl Cefin Roberts, un o amcanion yr ysgol yw sicrhau bod aelodau'n cael ystod mor eang â phosib o brofiadau.

"Mae'r llwyfan lleol yr un mor bwysig i ni wrth gwrs," meddai.

"Ond mae'r llwyfan Prydeinig a rhyngwladol yn gyfle arall a 'da ni'n mynd i Frwsel ymhen mis.

"Yr unig ffordd gawson ni wahoddiad i fanno oedd rhywun yn gwylio Last Choir Standing ar YouTube.

"Felly 'da chi byth yn gwybod, pan mae teledu'n gwylio chi, pwy sydd allan yna yn awyddus i'ch cyflogi chi, mewn ffordd, fel perfformwyr, mae o yn gyfle ar ôl cyfle."

Bydd y côr yn teithio i Frwsel am bum niwrnod fis nesa' i gynnal cyfres o gyngherddau i fusnesau a Chymry Cymraeg sy'n byw yno.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol