Clwb criced hanesyddol Hawarden Park i gael cartref enwydd

Cyhoeddwyd
Llun o glwb criced Hawarden Park yn 1892Ffynhonnell y llun, Hawarden Park Cricket Club
Disgrifiad o’r llun,
Llun o glwb criced Hawarden Park yn 1892

Bydd clwb criced sy'n dyddio nôl bron ganrif a hanner i symud o'u cartref presennol.

Am dros 140 o flynyddoedd mae aelodau o glwb criced Hawarden Park wedi chwarae ar ystâd Gladstone, sef hen gartref y cyn brîf weinidog William Gladstone.

Roedd y cyn Brif Weinidog yn chwarae i'r clwb ar ôl dod yn brif weinidog yn 1860au, ac yn fwy diweddar bu un o sêr y byd pêl-droed - Michael Owen - hefyd yn cynrychioli'r clwb.

Ffynhonnell y llun, Hawarden Park Cricket Club
Disgrifiad o’r llun,
Y pafiliwn yn Nghlwb Criced Hawarden Park

Dywed y clwb eu bod yn symud er mwyn gwella eu cyfleusterau hyfforddi.

Ystâd Gladstone sydd wedi rhoi'r tir er mwyn caniatáu i'r clwb symud.

Dywedodd cadeirydd y clwb, Jon Merrick, fod poblogrwydd y clwb yn achosi problemau i'r Ystâd, yn enwedig siop fferm sydd wedi ei leoli yno.

Ychwanegodd fod yr Ystâd wedi bod yn hynod gefnogol drwy gynnig safle arall.

Cyfleusterau

"Bydd o'n bechod symud, ond byddwn ar ein hennill o safbwynt cyfleusterau gwell," medd Mr Merrick.

Eisoes mae apêl wedi ei lansio i godi £300,000 ar gyfer pafiliwn newydd.

Ffynhonnell y llun, Hawarden Park Cricket Club
Disgrifiad o’r llun,
Gwaith ar gae newydd y clwb

Gwnaed cais am sylw i Ystâd Gladstone.

Fe wnaeth Michael Owen chwarae i'r clwb cyn iddo ddechrau ar ei yrfa fel chwaraewr pêl-droed rhyngwladol.

Fe wnaeth Gladstone briodi Catherine Glynn o Gastell Penarlâg yn 1839.

Roedd ei theulu yn berchen ar gryn dipyn o dir yn lleol, ac fe roddodd ei theulu ganiatâd i'r clwb criced gynnal eu gemau ar y safle.

Bydd y clwb yn dathlu ei ben-blwydd yn 150 yn 2016.

Erbyn hynny byddant yn chwarae ar y safle newydd yn Moor Lane, Penarlâg.