Hwb o £5m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd rhai fod y drefn yn 'gymhleth a dryslyd'

Bydd £5 miliwn ar gael i ariannu cynllun prentisiaethau ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed.

Y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert, gyhoeddodd hyn.

Daw'r cyhoeddiad wedi i bwyllgor Aelodau'r Cynulliad ddweud nad oedd y defnydd o brentisiaid yn cael "ei wireddu i'w lawn botensial".

Yn ôl adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes, mae prentisiaethau yn hanfodol ar gyfer datblygu sgiliau a hyfforddi'r gweithlu yng Nghymru.

Ond yn ôl tystiolaeth a gasglwyd ar gyfer yr adroddiad, roedd rhai cyflogwyr yn ystyried eu bod yn gost ychwanegol yn lle'n ased i'r cwmni.

Ac roedd rhai yn eu hystyried yn fodd o gael llafur rhad neu'n gynllun ar gyfer swyddi lle oedd angen bôn braich.

'Hwb i'r economi'

Yn ôl y pwyllgor, roedd nifer o gwmnïau bach neu ganolig yn credu bod cyflogi prentisiaid yn gymhleth a dryslyd.

"Mae prentisiaethau yn arf pwysig i Lywodraeth Cymru wrth geisio hybu'r economi," meddai Nick Ramsay, cadeirydd y pwyllgor.

"Rydym yn credu bod mwy o alw am gynlluniau prentisiaeth ac yn croesawu sefydlu uned arbennig o fewn Llywodraeth Cymru i ddelio gyda phrentisiaethau.

"Ond rydym yn credu bod angen symleiddio system a all fod yn gymhleth."

Mae 20 o argymhellion y pwyllgor yn cynnwys:

  • Annog cwmnïau â chynlluniau prentisiaeth i hyrwyddo a rhoi cyngor i gwmnïau llai ynglŷn â chynlluniau prentisiaeth a hyfforddi;
  • Mynd i'r afael â'r ddelwedd a cheisio hyrwyddo brand prentisiaeth ymhlith pobl ifanc;
  • Sicrhau bod pobl ifanc a'u rheini yn derbyn cyngor amserol ac o safon uchel ynglŷn â phrentisiaethau fel eu bod yn gallu gwneud dewis am yrfa neu addysg.

'Galw mawr'

Dywedodd y dirprwy weinidog: "Bydd y £5 miliwn ychwanegol hwn yn helpu'r bobl ifanc hynny sy'n ei chael hi'n anodd cael swyddi ar hyn o bryd.

"Bydden ni ar ben ein digon pe bai galw mawr am brentisiaethau yng Nghymru.

"Dyna pam rwyf yn herio'r Rhwydwaith Dysgu Seiliedig ar Waith i gydweithio â'r cyflogwyr hynny sydd ddim yn darparu prentisiaethau.

"Rwyf am iddyn nhw wybod beth yw buddiannau prentisiaethau ..."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol