Trac pob tywydd i Rasys Tregaron?

Cyhoeddwyd
Rhys Evans a Home Habana yn ennill prif ras rasus Appleby ym mis Mehefin 2012
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Rhys Evans a Fool Around o Dregaron Glasur Cymru yn Rasys Tregaron eleni

Roedd mwy na 100 mewn cyfarfod nos Iau yn trafod y posibilrwydd o godi trac pob tywydd ar gyfer rasys trotian yng Ngheredigion.

Yn Nhregaron roedd y cyfarfod a bu'n rhaid i'r rasus trotian blynyddol gael eu symud 45 milltir i Ddyffryn Aman ym mis Awst oherwydd tywydd gwael.

Mae Rasys Blynyddol Tregaron yn un o ddigwyddiadau mwyaf y gamp ym Mhrydain.

Dim ond unwaith y cafodd yr ŵyl rasio ei chanslo rhwng 1984 a 2007.

Ond mae'r tywydd wedi effeithio ar y pum gŵyl ddiwethaf.

Dywedodd Huw Evans, Cadeirydd Clwb Trotian Tregaron, nod y cyfarfod oedd asesu pa mor frwd oedd pobl leol ynglŷn â'r posibilrwydd o greu trac pob tywydd yng Ngheredigion.

'Astudiaeth'

"Bu'n rhaid i Rasys Tregaron a Rasys Ceredigion gael eu symud y tu allan i'r sir eleni oherwydd glaw trwm," meddai.

"Rhan o'r rheswm inni gynnal gwyliau rasys yw denu pobl i Geredigion felly roedden ni am drafod y posibilrwydd o greu trac pob tywydd.

"Mae'r cyngor sir wedi gofyn inni gynnal astudiaeth ddichonoldeb ac fe fydd yn rhaid inni godi £6,000 er mwyn gwneud hynny."

Y cam nesaf, meddai, fyddai ceisio darganfod safle a cheisio dod o hyd i gyllid.

"Rwy'n amcangyfri' y bydd trac pob pwrpas yn costio tua £200,000 heb sôn am y gost o brynu'r safle," meddai.

'Partneriaethau'

"Ond mae 'na ddadl economaidd gref i greu partneriaethau gyda Chyngor Ceredigion a busnesau oherwydd fe wnaeth Croeso Cymru amcangyfri' bod Rasys Tregaron yn denu mwy na £250,000 i'r economi leol bob blwyddyn.

"Cafodd dau bwyllgor gwaith eu sefydlu nos Iau i ystyried safloeoedd posib a sut i ariannu'r cynllun."

Pe bai trac pob tywydd yn cael ei godi, meddai, byddai'n rhaid iddo fod yn safle aml bwrpas fyddai'n gallu cael ei ddefnyddio bob penwythnos ar gyfer marchnadoedd ffermwyr neu ddigwyddiadau eraill.