Carchar am 11 mlynedd i dreisiwr

  • Cyhoeddwyd
Reginald DaviesFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Reginald Davies wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Cafodd pensiynwr ei garcharu am 11 mlynedd am ymosodiadau rhyw ar bedair merch ifanc rhwng 1949 a 1973.

Fe gafwyd Reginald Davies, cyn filwr 78 oed, yn euog o 13 o droseddau ddydd Mercher.

Roedd yn euog o ddau gyhuddiad o dreisio plentyn, dau gyhuddiad o geisio treisio, wyth cyhuddiad o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o ymddygiad anweddus gyda phlentyn.

Roedd y cyhuddiadau'n cynnwys un o dreisio merch o dan 12 oed.

Penderfynodd y rheithgor ei fod yn ddieuog o un cyhuddiad o dreisio plentyn ac un cyhuddiad o geisio treisio.

Roedd yn cam-drin y merched yn ne Cymru pan oedden nhw rhwng 9 a 16 oed a dywedodd Heddlu Llundain mai'r rhain oedd "y cyhuddiadau hynaf i gael eu clywed mewn llys yn y DU erioed".

'Manteisio ar ddiniweidrwydd'

Cyflawnodd Davies y troseddau pan oedd rhwng 15 a 39 oed.

Yn Llys y Goron Kingston honnodd yr erlynydd Hanna Llewellyn-Waters fod y diffynnydd wedi "manteisio ar ddiniweidrwydd" y pedair merch a'u bod nhw'n gorfod byw gyda'r profiad am weddill eu bywydau.

"Fe wnaethoch chi dybio eu bod yn ofni na fyddai unrhyw un yn eu credu, ac fe ddywedoch chi y bydden nhw'n colli popeth yr oedden nhw'n ei garu," meddai.

Roedd y diffynnydd wedi dweud fod y pedair merch - na ellir eu henwi am resymau cyfreithiol - yn dweud celwydd.

Cafodd y pensiynwr ei arestio fis Gorffennaf yn ei gartre' yn Wanneroo ar arfordir gorllewinol Awstralia wedi i honiadau ddod i'r amlwg yn y DU yn 2008.