Mewn Llun: S4C o'r dyddiau cynnar hyd heddiw

  • Cyhoeddwyd
Clos Soffia
Disgrifiad o’r llun,
Sefydlwyd S4C yn 1982. Lleolwyd y cartref cyntaf yng Nghlos Soffia, Pontcanna, Caerdydd.
Owen Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Owen Edwards wnaeth groesawu'r Cymry i noson gyntaf y sianel ar Dachwedd 1 1982. Darlledwyd rhaglenni noson cyn i Channel 4 lansio ar Dachwedd 2.
Disgrifiad o’r llun,
Owen Edwards oedd cyfarwyddwr cyntaf y sianel a bu wrth y llyw am y saith mlynedd cyntaf. Mae Geraint Stanley Jones, Huw Jones, Iona Jones, Arwel Ellis Owen ac Ian Jones wedi ei olynnu.
Disgrifiad o’r llun,
Swyddfa S4C yng Nghlos Soffia ar y noson gyntaf, Tachwedd 1 1982 pan gafwyd "croeso cynnes i aelwyd Sianel Pedwar Cymru".
Disgrifiad o’r llun,
Y rhaglen gyntaf i'w darlledu ar y sianel oedd SuperTed
Disgrifiad o’r llun,
Siân Thomas oedd un o gyflwynwyr cyntaf y sianel ac mae hi'n dal i'w gweld yn cyflwyno ar y sianel 30 mlynedd yn ddiweddarach.
Disgrifiad o’r llun,
Mae S4C bellach wedi ymgartrefu ym Mharc Tŷ Glas Llanisien, Caerdydd, erbyn hyn ac mae ganddi swyddfa hefyd yng Nghaernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Dros y blynyddoedd mae'r sianel wedi cael sawl delwedd ond mae'r s y 4 a'r c yno'n amlwg.
Disgrifiad o’r llun,
Yn ogystal â ffilmio rhaglenni mae 'na waith pwysig yn cael ei wneud i baratoi ymgyrchoedd hyrwyddo brand S4C. Mae hwn yn cynnwys nifer o bygis golff.
Disgrifiad o’r llun,
Yr utgorn a'r fflam yn lansio un arall o ymgyrchoedd hyrwyddo a brandio'r sianel
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na lot o waith yn cael ei wneud y tu ôl i'r lleni i sicrhau cyflwyno rhaglenni'r sianel fel y ddrama boblogaidd Gwaith Cartref