Pornograffi: Tynnu enwau cwpl oddi ar gofrestr athrawon

  • Cyhoeddwyd

Mae cwpl priod wedi cael eu tynnu oddi ar y gofrestr athrawon ar ôl i gannoedd o ddelweddau pornograffig o blant gael eu darganfod ar eu cyfrifiadur cartref.

Roedd David Denis ac Emma Stretton yn gweithio mewn ysgolion i blant ac anghenion arbennig yng Nghaerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Does dim awgrym bod y delweddau yn gysylltiedig â'r ysgolion.

Cafodd y ddau eu dal ar ôl ymchwiliad gan Interpol.

Roedd y delweddau wedi eu lawrlwytho o wefan yn Yr Almaen

Oriau mân

Clywodd gwrandawiad deuddydd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru fod 103 o ddelweddau o ferched ifanc ar y cyfrifiadur.

Honnir bod Mr Denis wedi gweld y delweddau yn oriau mân y bore ac nad oedd ei wraig wedi gwneud dim.

Cafodd Mr Denis ei dynnu oddi ar y gofrestr am gyfnod amhenodol tra bod ei wraig wedi ei thynnu oddi ar y gofrestr am 12 mis.

Bydd hi'n gorfod dilyn rhaglen ail hyfforddi yn ei hamser ei hun yn canolbwyntio ar warchod plant a defnydd derbyniol o'r we.

Clywodd y gwrandawiad nad oedd 'na gyhuddiadau troseddol wedi eu dwyn wedi ymchwiliad troseddol.

Doedd y cwpl ddim yn bresennol yn y gwrandawiad a doedd 'na ddim cynrychiolaeth chwaith.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol