Anafu dyn yn ddifrifol wedi bwrgleriaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael anafiadau difrifol i'w ben yn ystod bwrgleriaeth yn Nhorfaen.

Cafodd yr heddlu eu galw am 7.56pm nos Wener ar ôl i dri o bobl fynd i mewn i eiddo yn Ffordd Caerwen yng Nghroesyceiliog gan fygwrth y trigolion gydag arfau.

Aed a dyn i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol i'w ben.

Cafodd dynes ei hanafu hefyd.

Mae Heddlu Gwent yn apelio am dystion.

Roedd wynebau'r ymosodwyr wedi eu gorchuddio ac fe aethon nhw i mewn i'r eiddo drwy'r drws cefn.

Cafodd yr ieuengaf ei ddisgrifio fel bod tua 18 oed, yn denau o bryd golau.

Fe wnaethon nhw adael yn waglaw.

Mae'r ddau gafodd eu hanafu bellach wedi gadael yr ysbyty.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw gysylltu gyda Heddlu Gwent ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol