Jimmy Savile
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryderon cadeirydd elusen am Savile

29 Hydref 2012 Diweddarwyd 08:33 GMT

Mae cyn Gadeirydd elusen Plant Mewn Angen wedi dweud wrth BBC Cymru bod ganddo amheuon am Jimmy Savile dros ddegawd yn ôl.

Roedd Syr Roger Jones, ar y pryd, hefyd yn cynrychioli Cymru ar fwrdd Llywodraethol y BBC.

Dywedodd ei fod wedi clywed sïon am y cyn gyflwynydd teledu gan staff yr elusen Llundain.

Bu'n siarad â Garry Owen ar raglen y Post Cynta' BBC Radio Cymru fore Llun.