Yr Wyddfa: Chwilio am ddyn ar goll

Published
image copyrightHeddlu'r Gogledd
image captionDoes neb wedi gweld Gerry Coyle ers Dydd Iau Hydref 25

Mae timau achub wedi bod yn chwilio am ddyn 65 oed o ganolbarth Lloegr allai fod ar goll ar yr Wyddfa.

Does neb wedi gweld Gerry Coyle o Sir Warwick ers iddo adael gwesty Llyn Padarn tua 11:00am ddydd Iau diwethaf, ar ôl dweud ei fod yn bwriadu dringo'r mynydd.

Anfonodd neges destun at ei wraig a'r gred yw ei fod wedi teithio ar y trên i ben yr Wyddfa.

Cafodd Mr Coyle ei weld yng nghaffi Hafod Eryri am 1:00pm ddydd Iau ond nid yw unrhyw un wedi ei weld ers hynny.

Barf llwyd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw Ddydd Sadwrn wedi i Mr Coyle fethu ag ymateb i alwadau ffôn symudol gan ei deulu a'i ffrindiau.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn awr yn apelio am wybodaeth gan gerddwyr allai fod wedi gweld Mr Coyle yn ystod y dyddiau diwethaf.

Mae Mr Coyle yn 5 troedfedd a thair modfedd o ran taldra, yn foel ag ychydig o wallt llwyd ar ochr ei ben a barf llwyd.

Roedd yn gwisgo côt werdd, trowsus gwyrdd a het guddliw gyda chantel llydan.

Dywedodd y Sarsiant Rob Rands o Heddlu Gogledd Cymru: "Gadawodd Mr Coyle y gwesty gan ddweud ei fod yn bwriadu cerdded i'r copa ac yn wir, wedi inni siarad â staff yno, mae'n ymddangos iddo gyrraedd.

"Ond dyw e ddim wedi cael ei weld ers hynny ac wrth i'r amser fynd heibio ac oherwydd bod y tywydd yn gwaethygu, rydym yn gynyddol bryderus am ei ddiogelwch.

"Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd wedi bod yn cerdded y mynyddoedd yn ystod y dyddiau diwethaf i gysylltu ar unwaith â'r heddlu os ydyn nhw wedi gweld Mr Coyle".

Y gred yw bod Mr Coyle weddi bod yn cludo offer ffotograffiaeth mewn bag pan aeth ar goll.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol