Yr Wyddfa: Chwilio am ddyn ar goll

  • Cyhoeddwyd
Gerry CoyleFfynhonnell y llun, Heddlu'r Gogledd
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Gerry Coyle ers Dydd Iau Hydref 25

Mae timau achub wedi bod yn chwilio am ddyn 65 oed o ganolbarth Lloegr allai fod ar goll ar yr Wyddfa.

Does neb wedi gweld Gerry Coyle o Sir Warwick ers iddo adael gwesty Llyn Padarn tua 11:00am ddydd Iau diwethaf, ar ôl dweud ei fod yn bwriadu dringo'r mynydd.

Anfonodd neges destun at ei wraig a'r gred yw ei fod wedi teithio ar y trên i ben yr Wyddfa.

Cafodd Mr Coyle ei weld yng nghaffi Hafod Eryri am 1:00pm ddydd Iau ond nid yw unrhyw un wedi ei weld ers hynny.

Barf llwyd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw Ddydd Sadwrn wedi i Mr Coyle fethu ag ymateb i alwadau ffôn symudol gan ei deulu a'i ffrindiau.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn awr yn apelio am wybodaeth gan gerddwyr allai fod wedi gweld Mr Coyle yn ystod y dyddiau diwethaf.

Mae Mr Coyle yn 5 troedfedd a thair modfedd o ran taldra, yn foel ag ychydig o wallt llwyd ar ochr ei ben a barf llwyd.

Roedd yn gwisgo côt werdd, trowsus gwyrdd a het guddliw gyda chantel llydan.

Dywedodd y Sarsiant Rob Rands o Heddlu Gogledd Cymru: "Gadawodd Mr Coyle y gwesty gan ddweud ei fod yn bwriadu cerdded i'r copa ac yn wir, wedi inni siarad â staff yno, mae'n ymddangos iddo gyrraedd.

"Ond dyw e ddim wedi cael ei weld ers hynny ac wrth i'r amser fynd heibio ac oherwydd bod y tywydd yn gwaethygu, rydym yn gynyddol bryderus am ei ddiogelwch.

"Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd wedi bod yn cerdded y mynyddoedd yn ystod y dyddiau diwethaf i gysylltu ar unwaith â'r heddlu os ydyn nhw wedi gweld Mr Coyle".

Y gred yw bod Mr Coyle weddi bod yn cludo offer ffotograffiaeth mewn bag pan aeth ar goll.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol