Apêl am dystion wedi dau achos o drywanu yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn dau achos o drywanu yn Rhosllannerchrugog a Phrestatyn yn ystod y penwythnos.

Dioddefodd dyn 29 oed anafiadau difrifol i'w stumog a choesau wedi iddo gael ei drywanu ym Maes y Ficerdy, Rhosllannerchrugog yn oriau mân y bore ddydd Sadwrn Hydref 27.

Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Maelor Wrecsam lle y mae mewn cyflwr sefydlog.

Mae ditectifs Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn apelio am dystion yn dilyn aflonyddwch a ddigwyddodd yn, ac o gwmpas "Best Kebab Shop" yn Stryd Fawr Prestatyn ychydig ar ôl 11:00pm nos Sul 28 Hydref lle cafodd dyn ei drywanu.

'Cwffio'

Aethpwyd â'r dioddefwr i Ysbyty Glan Clwyd ac mae'n cael triniaeth am anaf i'w abdomen.

Dywedodd y swyddog ymchwilio Ditectif Ringyll Bob Halford o CID Llanelwy: "Mae'n ymddangos bod ffrae wedi cychwyn tu mewn i dafarn Offa's Tavern ar y Stryd Fawr, Prestatyn a'i bod wedi parhau yn y stryd yn agos at y siop kebab.

"Dechreuodd nifer o ddynion gwffio a chafodd dyn 26 oed ei drywanu.

"Roedd yna nifer o bobl yn, ac o gwmpas y Stryd Fawr ar yr adeg, ac er bod tri dyn wedi'u harestio rydym dal angen llunio darlun llawn o'r hyn a ddigwyddodd.

"Gofynnaf felly i unrhyw un a oedd yn yr ardal ac a welodd yr aflonyddwch i gysylltu â'r Heddlu.

"Rydym hefyd yn awyddus iawn i glywed gan unrhyw un a oedd yn nhafarn Offa's Tavern fyddai'n gallu dweud wrthym sut dechreuodd y ffrae a phwy oedd yn rhan ohoni."

Mae'r tri dyn a gafodd eu harestio yn lleoliad y digwyddiad yn cael eu cadw mewn gorsaf heddlu leol.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 101 neu gallwch gysylltu â Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol