Corwynt Sandy yn atal disgbylion rhag hedfan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP

Mae disgyblion o orllewin Cymru yn gorfod aros yn hirach na'r disgwyl yn yr Unol Daleithiau oherwydd effaith corwynt Sandy.

Roedd disgyblion Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul, i fod hedfan yn ôl i Gymru nos Sul.

Mae yna 38 o ddisgyblion chweched dosbarth a chwech o oedolion ar y daith.

Dywedodd pennaeth yr ysgol Mr Aeron Rees eu bod nawr yn gobeithio hedfan yn ôl dydd Mercher.

"Roeddem yn treulio ychydig ddyddiau yn y ddinas yn gweld gwahanol rinweddau sydd gan y ddinas i'w dangos, fel orielau a golygfeydd, " meddai Mr Rees ar raglen Taro'r Post, Radio Cymru.

"Ron ni ar ddiwedd ein taith neithiwr ac ar y ffordd adref pan gyrhaeddwyd y maes awyr rhyw draean o'r awyrennau oedd yn hedfan, yn anffodus doedd ein hawyren ni ddim yn hedfan."

Fe wnaeth yr athrawon wneud trefniadau i fynd yn ôl i Manhattan, ac yna i sicrhau gwesty dros nos.

Mae yna dros 100 o ddisgyblion ac athrawon o Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin hefyd yn yr Unol Daleithiau.

Maen nhw yn ymweld â Washington, Philadelphia ac Efrog Newydd.

Dyweodd Euryn Madoc Jones, pennaeth cynorthwyol Bro Myrddin eu bod wedi mwynhau'r daith ond y blaenoriaeth yw diogelwch y plant.

Mae arbenigwyr yn rhybuddio y gallai'r corwynt nerthol achosi anrhefn ar draws 12 talaith.

Yn Efrog Newydd mae llochesi wedi cael eu codi mewn 76 o ysgolion ac mae bron i 400,000 o bobl wedi cael gwybod bod angen iddynt adael eu cartrefi.

Bu farw 60 o bobl wrth i'r corwynt fynd drwy'r Caribî.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol