Corwynt Sandy yn atal disgyblion rhag hedfan adre'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na ddifrod wedi ei achosi gan y cowynt

Wrth i gorwynt Sandy barhau i achosi difrod yn yr Unol Daleithiau mae nifer o ddisgyblion ysgol o Gymru yn aros i glywed pryd y bydd modd iddyn nhw ddychwelyd adref.

Mae 13 o bobl wedi marw yn y digwyddiad ond mae'r athrawon a disgyblion o Gymru yn ddiogel.

Clywodd disgyblion ac athrawon ysgolion Dyffryn Teifi, Llandysul a Phlasmawr Caerdydd fod eu hediadau wedi eu canslo oherwydd y tywydd.

Roedd disgyblion Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul, i fod hedfan yn ôl i Gymru nos Sul.

Mae yna 38 o ddisgyblion chweched dosbarth a chwech o oedolion ar y daith.

Disgrifiad,
Adroddiad Sian Elin Dafydd

Hefyd yn yr Unol Daleithiau yn hirach na'r disgwyl mae disgyblion a staff Ysgol Plasmawr Caerdydd.

Dywedodd un athrawes Anna Foster Evans mai'r flaenoriaeth yw diogelwch y disgyblion.

"Mae'r holl weithgareddau eu cael eu canslo ac fe gymerwyd y penderfyniad y byddwn yn aros yn y gwesty.

"O ni fod i hedfan yn ôl nos Fawrth ond rydym yn aros am gadarnhad."

Ysgol arall o Gymru sydd wedi ei heffeithio gan y corwynt yw Ysgol Uwchradd Llanisien, Caerdydd.

Mae arbenigwyr yn rhybuddio y gallai'r corwynt nerthol achosi anrhefn ar draws 12 talaith.

Yn Efrog Newydd mae llochesi wedi cael eu codi mewn 76 o ysgolion ac mae bron i 400,000 o bobl wedi cael gwybod bod angen iddynt adael eu cartrefi.

Bu farw 60 o bobl wrth i'r corwynt fynd drwy'r Caribî.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol