Comisiwn cwynion yn beirniadu Heddlu Gwent

Cyhoeddwyd
Lee Donovan
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mr Donovan ei arestio yn Ebrill 2008

Mae comisiwn cwynion yr heddlu wedi beirniadu'r modd mae Heddlu Gwent yn gweithredu ar ôl i ddyn farw yn y ddalfa.

Cafodd Lee Donovan, oedd yn 23 oed, ei ddarganfod yn farw yn ei gell yng ngorsaf heddlu Pont-y-pŵl bedair blynedd yn ôl.

Yn ôl y comisiwn doedd yr heddlu ddim wedi cyflwyno gwelliannau gafodd eu hargymell yn dilyn marwolaeth arall yn y ddalfa rai blynyddoedd ynghynt.

Serch hynny, mae adroddiad y comisiwn yn dweud nad oedd yr heddlu wedi cyfrannu'n uniongyrchol at ei farwolaeth.

Marw trwy anffawd

Cafodd Mr Donovan ei arestio yn Ebrill 2008 ar amheuaeth o ddifrodi cerbyd.

Cafodd ei gludo i orsaf heddlu Pont-y-pŵl lle y cafwyd hyd iddo'n farw yn ddiweddarach gyda chwlwm o gwmpas ei wddf.

Cyhoeddodd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) fanylion eu hadroddiad wedi i reithgor gyhoeddi rheithfarn fod Mr Donovan wedi marw trwy anffawd mewn cwest yng Nghasnewydd ddydd Llun.

Dywedodd Comisiynydd IPCC Cymru, Tom Davies, ei fod yn siomedig ynghylch ymateb Heddlu Gwent i awgrymiadau i wella safonau'r ddalfa yn dilyn marwolaeth Andrew Shepherd wrth iddo yntau fod yn y ddalfa ddwy flynedd ynghynt.

Canfu ymchwiliad yr IPCC i farwolaeth Mr Donovan nad oedd cwnstabl, sarsiant a swyddog y ddalfa wedi ymddwyn yn briodol.

Penderfynodd Heddlu Gwent roi cyngor rheoli i'r cwnstabl a rhoi cyngor ar lafar i swyddog y ddalfa.

Gadawodd y sarsiant ei swydd felly ni chafodd ei gosbi am gamymddygiad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol