Dynes o flaen llys wedi'i chyhuddo o lofruddio wedi tân

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Lee-Anna Shiers, 20, ei mab 15 mis Charlie Timbrell, ei nith Skye, dwy oed, a'i nai Bailey Allen, pedair oed

Mae dynes 42 oed wedi ymddangos gerbron ynadon wedi ei chyhuddo o lofruddio pedwar o bobl, gan gynnwys tri o blant, mewn tân mewn fflat ym Mhrestatyn.

Yn ystod gwrandawiad a barodd bedwar munud, fe siaradodd Melanie Jane Smith i gadarnhau ei henw, ei chyfeiriad a'i dyddiad geni.

Cafodd ei chadw yn y ddalfa a bydd yn mynd gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug fore dydd Mercher.

Ni wnaethpwyd cais am fechnïaeth.

Roedd 'na weiddi o'r oriel gyhoeddus wrth iddi gael ei hebrwng o'r llys.

Mae Ms Smith hefyd yn wynebu cyhuddiadau eraill wedi'r tân ar Hydref 19.

Mae hi wedi ei chyhuddo o losgi bwriadol gyda'r bwriad o beryglu bywyd a bygythiadau i gyflawni difrod troseddol.

'Digon o dystiolaeth'

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Melanie Jane Smith yn ymddangos gerbron ynadon fore Mawrth

Meddai Karen Dixon, yr erlynydd rhanbarthol y Goron: "Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi bod yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru wrth i'w hymchwiliad i'r tân trasig hwn ddatblygu.

"Ein rôl ar hyn o bryd yw adolygu'r dystiolaeth a gasgliwyd hyd yma gan Heddlu Gogledd Cymru a rhoi cyngor mewn perthynas â difrod troseddol.

"Gallaf gadarnhau, wedi i ni gynnal adolygiad manwl o'r dystiolaeth, ein bod wedi dod i'r casgliad fod digon o dystiolaeth i gyhuddo Melanie Jane Smith o bedwar cyhuddiad o lofruddiaeth, un cyhuddiad o losgi bwriadol gyda'r bwriad o beryglu bywyd ac un cyhuddiad o fygwth i achosi difrod troseddol."

'Gwadu'n llwyr'

Dywedodd Ms Dixon fod Ms Smith wedi cael ei chyhuddo o'r troseddau hyn er lles y cyhoedd.

Ychwanegodd: "Gyda'r broses gyfreithiol eisoes ar droed, hoffwn bwysleisio pwysigrwydd cynnal cywirdeb yr ymchwiliad heddlu a hawl y diffynnydd i gael achos teg.

"Byddwn felly yn gofyn nad oes unrhyw beth yn cael ei gyhoeddi a allai danseilio'r broses gyfiawnder."

Dywedodd Chris Dawson, cyfreithiwr y diffynydd: "Mae hi'n gwadu'n llwyr mai hi oedd yn gyfrifol am y tân yn ei chartre' ym Maes y Groes, arweiniodd yn anffodus at farwolaethau pedwar o bobl yn y fflat uwchben.

"Fe atebodd bob un o gwestiynau'r heddlu ac mae'n mynnu ei bod yn ddieuog.

"Byddwn yn dadlau'n erbyn y cyhuddiadau yn Llys y Goron."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol