Lladrad arfog: Milwr yn y ddalfa

  • Cyhoeddwyd

Mae milwr sy'n absennol o'r fyddin heb ganiatad yn y ddalfa wedi iddo gael ei gyhuddo o ladrad arfog.

Cafodd Stephen Joseph Evans, 20 oed, ei gyhuddo o'r drosedd yn dilyn digwyddiad mewn siop ym Mrynteg ger Wrecsam ddydd Sul.

Honnir i ddyn fynd i mewn i'r siop gyda gwn aer a bygwth y byddai'n lladd y staff.

Mae Evans, o Southsea, wedi'i gyhuddo o ddwyn alcohol wedi iddo fethu â chael arian o'r til.

Clywodd yr ynadon fod Evans yn aelod o'r Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol ond ei fod wedi bod yn absennol heb ganiatad o farics yng Nghaer ers chwe wythnos

Ymddangosodd gerbron Llys Ynadon Sir y Fflint yn Y Wyddgrug ddydd Mawrth ac fe fydd yn ymddangos gerbron Llys Y Goron Yr Wyddgrug ar Dachwedd 11.