Cyngor i wahardd lleoliadau adloniant rhyw yn Abertawe?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni chafodd clwb stripio ei agor yng nghlwb nos Bellissima

Gallai lleoliadau sy'n cynnig adloniant rhyw gael eu gwahardd yn Abertawe pe bai cynghorwyr yn cymeradwyo'r newidiadau mewn cyfarfod ddydd Iau.

Mae'r cyngor am newid y polisi cyfredol o benderfynu pob cais yn unigol i bolisi lle bydd ceisiadau "fel arfer yn cael eu gwrthod".

Bydd yr adolygiad o'r polisi trwyddedu yn cynnwys dawnsio clun, dawnsio polyn, sioeau stripio a sioeau rhyw.

Mae swyddogion yn argymell newid y polisi presennol i un sy'n fwy tebygol o wrthod rhoi trwydded.

Ar hyd o bryd mae gan un sefydliad yn Abertawe drwydded i gynnal adloniant o natur rywiol ond bydd y drwydded honno yn dod i ben ym mis Ebrill 2013.

Yn gynharach eleni llwyddodd Thomas-Bellis Leisure yn Abertawe i gael trwydded i agor clwb stripio drws nesa' i gapel Bedyddwyr yn y ddinas.

Ond chafodd y clwb stripio ddim ei agor am fod prydles yr adeilad yn York Street yn eiddo i'r cyngor a dyw stripio ddim yn cydfynd â thelerau'r brydles.

Roedd mwy na 1,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cais.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol