Caerdydd yn cael technoleg 4G ar gyfer ffonau symudol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, EE
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond cwmni EE sy'n gallu cynnig technoleg 4G ar hyn o bryd

Mae Caerdydd yn un o'r dinasoedd sydd bellach â chyswllt rhyngrwyd cyflym iawn ar gyfer ffonau symudol.

Mae rhwydwaith 4G ar gael i bobl mewn 11 o ddinasoedd trwy Brydain am y tro cyntaf o ddydd Mawrth ymlaen.

Mae'r dechnoleg yn golygu bod modd cysylltu â'r we yn gyflymach ar ddyfais symudol.

Y dinasoedd eraill i dderbyn y dechnoleg newydd yw Llundain, Manceinion, Bryste, Birmingham, Caeredin, Leeds, Lerpwl, Sheffield, Glasgow a Southampton.

Dim ond trwy gwmni EE (sy'n cyfuno cwmnïau Orange a T-Mobile yn y DU) y mae modd cael y cyswllt 4G ar hyn o bryd.

Fydd rhwydweithiau eraill ddim yn gallu ei gynnig tan flwyddyn nesa'.

Pum gwaith yn gyflymach

Ond mae rhai yn dweud nad yw'r gwasanaeth yn ddigon fforddiadwy - yn enwedig mewn perthynas â faint o ddata all cwsmeriaid ei ddefnyddio.

Bydd Everything Everywhere, fydd yn cael ei adnabod fel EE, yn parhau i ehangu'r flwyddyn nesa' a'r nod yw darparu 4G i 98% o'r DU erbyn 2014.

Dywedon nhw y bydd Belfast, Derby, Hull, Newcastle a Nottingham yn weithredol erbyn y Nadolig.

Gallai ardaloedd eraill, mwy gwledig, elwa yn fawr o'r dechnoleg gan fod cyflymder band eang yn araf iawn mewn rhai mannau.

Mae'r cwmni yn addo cyflymder o 8 i 12 megabeit yr eiliad - hyd at bum gwaith yn gyflymach na thechnoleg 3G.

Mae'r cyflymder ychwanegol yn golygu bod modd lawr lwytho sain, fideo a deunydd eraill o ansawdd uchel ar ffonau symudol.

'Rhy ddrud'

Yn ogystal â rhoi mynediad cyflymach i gwsmeriaid i'r we, dywed y cwmni y bydd 4G yn fanteisiol iawn i fusnesau hefyd.

Ond mae rhai yn dweud bod y dechnoleg yn rhy ddrud - mae'r cytundeb rhataf yn £36 y mis am 500MB o ddata. Mae'n rhaid i gwsmeriaid dalu mwy os ydynt am barhau i ddefnyddio'r rhyngrwyd ar eu ffôn symudol.

Byddai awr o wylio rhaglen ar iPlayer y BBC, er enghraifft, yn defnyddio hyd at 225MB - bron i hanner y data fyddai ar gael am fis cyfan gyda'r cytundeb rhataf.

Mae'r costau am ddata ychwanegol yn cychwyn ar £3 am 50MB, i £20 am 4GB.

Yn ôl pennaeth EE, Olaf Swantee, mae'r prisiau wedi'u seilio ar "fisoedd o waith ymchwil gyda chwsmeriaid".

Enillodd EE ganiatâd i lansio'r gwasanaethau 4G yn dilyn penderfyniad Ofcom ym mis Tachwedd 2011 y bydden nhw'n cael defnyddio rhan o'u sbectrwm radio presennol.

Mae cystadleuwyr yn cael eu gorfodi i oedi cyn lansio eu gwasanaethau 4G nhw am nad oes ganddynt sbectrwm sbâr i'w ddefnyddio.

Bydd pob darparwr yn cael cyfle i brynu sbectrwm i gynnal 4G yn 2013, pan fydd Ofcom yn cynnal ocsiwn i rannu'r amleddau radio sydd wedi'u clustnodi ar gyfer y gwasanaethau hyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol