Hacio: 'Dim achos o dwyllo disgybl'

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Uwchradd Eirias
Disgrifiad o’r llun,
Mae Matthew Higgins yn gwadu cael at ddata cyfrifiadurol heb ganiatâd yn Ysgol Uwchradd Eirias

Mae pennaeth ysgol uwchradd wedi dweud wrth lys nad oeddynt wedi twyllo disgybl chweched dosbarth, sydd wedi ei gyhuddo o hacio system gyfrifiadurol y sefydliad er mwyn cael manylion merch.

Wrth gyflwyno tystiolaeth yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mawrth, mynnodd Phil McTague "nad oedd unrhyw achos o gaethiwo".

Mae Matthew Higgins, sydd bellach yn fyfyriwr prifysgol 20 oed, yn gwadu cael mynediad at ddata cyfrifiadurol heb ganiatâd yn Ysgol Uwchradd Eirias ym Mae Colwyn fis Mawrth diwetha', a cheisio gwneud eto ddeufis yn ddiweddarach.

Honnodd yr erlyniad fod Higgins wedi "brolio ar fforwm hacio" ynglŷn â'i weithred, ei fod wedi anfon negeseuon e-bost ffug, ac wedi honni iddo gael ei "dwyllo", a bod tystiolaeth ffug wedi cael ei gyflwyno yn ei erbyn.

'Dan warchae'

Wrth gael ei holi gan yr amddiffyniad, dywedodd Mr McTague: "Roeddem yn teimlo fod ein systemau dan warchae."

Cytunodd y byddai Higgins wedi bod yn sefyll arholiad bioleg ar y diwrnod pan edrychwyd ar fanylion disgybl benywaidd. Ond dywedodd y byddai'r arholiad hwnnw wedi gorffen ganol y prynhawn yn fwy na thebyg.

Gwrthododd Mr McTague awgrym fod yr ysgol wedi diystyrru y gallai unrhyw un heblaw Higgins fod yn gyfrifol am yr e-byst neu'r hacio.

Fe gyflwynodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Owen Edwards, ddwy sefyllfa bosib - fod Higgins ei hun yn gyfrifol ac wedi anfon e-byst at ei hun er mwyn celu'r ffaith; neu ei fod yntau wedi cael ei dargedu gan y sawl oedd yn gyfrifol.

Mynnodd Mr McTague y byddai Higgins wedi cael ei ddisgyblu neu ei ddiarddel petai'r ysgol wedi penderfynu mai fo oedd yn gyfrifol.

"Fe geisiais gadw meddwl agored tan fod gennym dystiolaeth annibynnol a chredadwy," meddai.

Mae'r achos yn parhau.