BBC Cymru Fyw

Cyn grwner i wynebu tribiwnlys

Published
image copyrightBBC news grab
image captionYmddiswyddodd John Owen fel crwner ym mis Medi

Mae'r corff sy'n gyfrifol am gadw trefn ar gyfreithwyr wedi dweud y bydd achos cyn grwner Sir Gaerfyrddin, John Owen, yn cael ei gyfeirio at Dribiwnlys Disgyblu Cyfreithwyr.

Dywed Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr y bydd y tribiwnlys yn ystyried honiadau o anghysondebau ariannol.

Bydd yna wrandawiad yn Nhachwedd er mwyn gosod dyddiad ar gyfer y Tribiwnlys.

Mr Owen oedd crwner Sir Gaerfyrddin am gyfnod o 25 o flynyddoedd.

Fe wnaeth roi'r gorau i'w waith ym mis Medi'r llynedd, a chafodd ei swyddfa yn Llandeilo ei chau.

Cafodd ei dystysgrif i gynnal practis ei ohirio dros dro gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, ac mae ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Mae Mr Owen hefyd wedi cael ei arestio gan Heddlu Dyfed Powys ar amheuaeth o anghysondebau ariannol ac mae o ar fechnïaeth yr heddlu.

Straeon perthnasol

  • Yr heddlu yn rhan o ymchwiliad cyn grwner

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol