Llys: Cyhuddo mam o daro ei mab "fel tase fe'n gi"

  • Cyhoeddwyd
Yaseen Ali EgeFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Yaseen Ali Ege o'i anafiadau yn 2010

Mae rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd wedi clywed i fam lofruddio ei mab 7 oed ar ôl ei gam-drin am fisoedd a'i fwrw "fel pe bai fe'n gi".

Mae Sara Ege, sy'n 32 oed, hefyd wedi ei chyhuddo o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder ar ôl cynnau tân yng nghartref y teulu yn Nhreganna.

Cafodd corff Yaseen Ali ei ddarganfod yn farw yn dilyn y tân yn y brifddinas fis Gorffennaf 2010.

Mae ei dad Yousuf Ali Ege, 38 oed, yn gwadu caniatáu ei farwolaeth drwy fethu â'i warchod.

Wylodd y ddau'n dawel wrth i'r erlynydd Ian Murphy QC esbonio cefndir yr achos llys.

Dangoswyd darn o bren i'r rheithgor a gafodd ei ddefnyddio gan Mrs Ege i daro ei mab "fel tase fe'n gi", yn ôl yr erlyniad

Rhoddodd Mrs Ege ei dwylo dros ei chlustiau wrth i'r llys glywed recordiad o'r alwad ffôn 999 lle y dywedodd fod tân yn y tŷ a bod ei mab yn dal i fyny'r grisiau.

Mae'r achos yn parhau.