Undeb yn sefydlu cofrestr asbestos

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 900 o ddisgyblion eu symud o Ysgol Uwchradd Cwmcarn ger Caerffili wedi i gontractwyr ddod o hyd i lwch asbestos yn yr awyr

Mae'r undeb athrawon mwyaf yng Nghymru am sefydlu cofrestr i gynorthwyo'r rhai sy'n poeni am asbestos yn ysgolion Cymru.

Dywed Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) eu bod yn gweithio gyda'u cyfreithwyr Thompsons i sefydlu'r gofrestr yn dilyn cau Ysgol Uwchradd Cwmcarn fis diwethaf.

Yn dilyn y digwyddiad, cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, y dylid gwirio'r lefelau o asbestos yn holl ysgolion Cymru.

Bwriad y gofrestr newydd yw cynorthwyo pobl os fyddan nhw'n datblygu clefyd sy'n gysylltiedig ag asbestos, ac fe fydd pobl ar y gofrestr hefyd yn cael gwybod am unrhyw newidiadau yn y gyfraith ynglŷn ag unrhyw geisiadau am iawndal fyddai'n deillio o hynny.

Taflen wybodaeth

Fe fydd holiadur yn cael ei yrru at athrawon, ac mae'r rhai sy'n poeni am asbestos yn cael eu hannog i gysylltu â'r NASUWT.

Mae'r undeb a Chyfreithwyr Thompsons hefyd wedi cynhyrchu taflen wybodaeth - Asbestos yn Ysgolion Cymru: Beth i wneud os ydych yn poeni am gysylltiad gydag asbestos - yn Gymraeg a Saesneg, ac fe fydd ar gael ar wefan Thompsons a'r NASUWT.

Mae'n cynnwys cyngor ymarferol a chysylltiadau defnyddiol i rieni, athrawon ac eraill sydd wedi gweithio mewn ysgolion yng Nghymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol yr NASUWT, Chris Keates: "Does dim byd pwysicach na iechyd a lles y plant a'r bobl ifanc yn ein hysgolion, a'r staff sy'n gweithio ynddynt.

"Rydym wedi croesawu'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn ystyried y broblem yma - sydd â'r potensial i fygwth bywydau - o ddifri."

'Codi bwganod'

Ychwanegodd Amanda Jones o gwmni Cyfreithwyr Thompsons yng Nghymru: "Nod creu'r gofrestr a chyhoeddi'r daflen wybodaeth yma yw i dawelu ofnau staff a rhieni sy'n bryderus am asbestos.

"Fe fydd rhai sefydliadau yn ceisio codi bwganod, ond mae'n bwysig deall nad yw pawb sy'n dod i gysylltiad ag asbestos yn mynd ymlaen i ddatblygu clefyd o ganlyniad i hynny.

"Mae llawer sydd wedi dod i gysylltiad ag asbestos yn y gorffennol sydd erioed wedi cael unrhyw broblemau gyda'u hiechyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol