Dod o hyd i weddillion dynol wrth chwilio am Catherine Gowing

  • Cyhoeddwyd
Catherine GowingFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ms Gowing, sy'n hanu o Iwerddon yn wreiddiol, ei gweld am y tro diwethaf mewn archfarchnad yn Sir y Fflint are nos Wener 12 Hydref.

Mae'r heddlu sy'n chwilio am y milfeddyg Catherine Gowing wedi dod o hyd i weddillion dynol yn Sir y Fflint.

Fe fydd profion post mortem yn cael eu cynnal prynhawn Iau i ddarganfod os mai gweddillion Catherine Gowing ydynt.

Diflannodd Ms Gowing ar ddydd Gwener, Hydref 12, pan y gwelwyd hi yn gadael archfarchnad yn Queensferry.

Tan ddydd Mercher, roedd y chwilio wedi canolbwyntio ar safle hen chwarel yn Alltami lle daeth yr heddlu o hyd i'w char wedi ei losgi.

Ond daethpwyd o hyd i'r gweddillion yn Manor Lane yn Sealand yn dilyn gwybodaeth gan aelodau o'r cyhoedd.

Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i'r gweddillion yn ardal Sealand

Mae Clive Sharp, 46 oed, o Fethesda, Gwynedd, wedi cael ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddio Ms Gowing.

Bydd o yn ymddangos eto yn y llys ar Ionawr 7, 2013.

Dywedodd y ditectif uwch brif arolygydd Mark Pierce: "Yn dilyn gwybodaeth a ddaeth i law gan aelodau'r cyhoedd, mae ein hymdrechion diweddar wedi canolbwyntio ar ardal Manor Road yn Sealand.

"Ddoe fe wnaeth y timau chwilio ddod o hyd i weddillion mewn pwll bas."

Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.