Grŵp lleol yn prynu hen lys

  • Cyhoeddwyd
Adeilad yr hen lys yn AberteifiFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Adeilad yr hen lys yn Aberteifi

Mae mudiad cymunedol yn dathlu ar ôl iddynt lwyddo i brynu hen orsaf yr heddlu a swyddfeydd y llys yn Aberteifi, Ceredigion.

Bwriad y mudiad cydweithredol, 4CG (Cymdeithas Cynnal a Chefnogi Cefn Gwlad) yw datblgu'r safle ar gyfer mentrau lleol.

Mae gan y mudiad cydweithredol 560 o aelodau sydd wedi cyfrannu £200 yr un.

Dywedodd y Trysorydd, Cris Tomos, mai hwn fydd yr ail safle i gael ei brynu gan y mudiad.

Yn 2010 fe wnaeth y grŵp brynu Pwllhai Stores, hefyd yn Aberteifi.

"Rydym eisoes wedi derbyn ymholiadau gan grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn gofyn am logi llefydd o fewn yr adeiladau.

"Rydym nawr yn gwahodd eraill i ddod i weld y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig."

Bydd yna gyfnod o ymgynghori hefyd gyda'r cyfranddalwyr er mwyn gwybod eu barn ynglŷn â datblygu'r safle newydd.