Grŵp lleol yn prynu hen lys

Adeilad yr hen lys yn Aberteifi Image copyright other
Image caption Adeilad yr hen lys yn Aberteifi

Mae mudiad cymunedol yn dathlu ar ôl iddynt lwyddo i brynu hen orsaf yr heddlu a swyddfeydd y llys yn Aberteifi, Ceredigion.

Bwriad y mudiad cydweithredol, 4CG (Cymdeithas Cynnal a Chefnogi Cefn Gwlad) yw datblgu'r safle ar gyfer mentrau lleol.

Mae gan y mudiad cydweithredol 560 o aelodau sydd wedi cyfrannu £200 yr un.

Dywedodd y Trysorydd, Cris Tomos, mai hwn fydd yr ail safle i gael ei brynu gan y mudiad.

Yn 2010 fe wnaeth y grŵp brynu Pwllhai Stores, hefyd yn Aberteifi.

"Rydym eisoes wedi derbyn ymholiadau gan grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn gofyn am logi llefydd o fewn yr adeiladau.

"Rydym nawr yn gwahodd eraill i ddod i weld y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig."

Bydd yna gyfnod o ymgynghori hefyd gyda'r cyfranddalwyr er mwyn gwybod eu barn ynglŷn â datblygu'r safle newydd.