Poeni am ddyfodol tafarndai Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Camra mae 18 o dafarndai yn cau ym Mhrydain pob wythnos

Mae grŵp ymgyrchu yn honni fod y cynnydd mewn trethi a gwerthiant alcohol rhad mewn archfarchnadoedd wedi arwain at gynnydd yn nifer y tafarndai sy'n cau ledled Cymru.

Yn ôl Ian Saunders, cyfarwyddwr Cymru ar ran ymgyrch Camra (Campaign for Real Ale) mae pobl yn dueddol o brynu diodydd meddwol yn yr archfarchnad ac yna aros adref i yfed.

Ychwanegodd bod trethi yn broblem gan eu bod yn ddau dreian o gost peint.

Mae Camra wedi cyhoeddi mewn adroddiad newydd fod 18 tafarn yn cau ym Mhrydain pob wythnos; cynnydd o'r 12 oedd yn cau blwyddyn ddiwethaf.

2%

Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y diwrnod pan fydd y Tŷ Cyffredin yn trafod yr escaladur toll cwrw, sy'n arwain at godiad awtomatig o 2% uwchlaw chwyddiant yn nholl cwrw.

"Dwi'n credu bod pobl yn prynu o'r archfarchnadoedd ac yn yfed adref, gan anwybyddu eu tafarn leol," meddai Mr Saunders o Gonwy.

Ychwanegodd fod prisiau cwrw yn cynyddu'n gyflymach na phris chwyddiant felly nid oedd cwsmeriaid yn gallu fforddio mynd allan am beint.

"Rydym angen stopio'r gwahaniaeth pris rhwng yr arfarchnadoedd a'r tafarndai rhag codi trwy'r amser - dyna beth sy'n digwydd ar hyn o bryd," meddai Mr Saunders.

Yn ôl y trysordy, mae'r llywodraeth "wir yn gwerthfawrogi'r cyfraniad economaidd sy'n cael ei wneud gan dafarndai a bragdai".

Ychwanegodd bod nifer o fesuriadau trethi wedi cael eu cyflwyno er mwyn helpu'r diwydiant alcohol, yn enwedig tafarndai. Mae'r rhain yn cynnwys lleihad mewn treth corfforaeth a chyfraniadau tuag at yswiriant cenedlaethol gweithwyr.

Dywedodd Cymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain ym mis Hydref bod tua 117 miliwn llai o beintiau wedi cael eu hyfed eleni, wrth gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn ddiwethaf.

Cafwyd gostyngiad o 4.8% yng ngwerthiant cwrw mewn tafarndai. Roedd yna hefyd ostyngiad o 6.5% yng ngwerthiant alcohol yr archfarchnadoedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol