Ysbyty yn gweithredu wedi sylwadau sarhaus ar Facebook

Cyhoeddwyd
Gwefan Facebook ar ffôn symudol

Mae swyddogion iechyd wedi gweithredu yn dilyn cwynion bod claf wedi gosod negeseuon a lluniau sarhaus ar wefan Facebook o fenyw oedrannus ar yr un ward.

Roedd yr achos yn ymwneud â chlaf yn Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni.

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi atgoffa staff am eu polisi fod angen y caniatâd priodol i dynnu lluniau o staff, ymwelwyr neu gleifion.

Mae swyddogion hefyd wedi gosod posteri yn yr ysbyty ac yn ystyried mesurau eraill i warchod preifatrwydd cleifion.

'Sarhaus'

Dywedodd Aelod Cynulliad Dwyrain De Cymru, Lindsay Whittle, fod tynnu lluniau ar ffon symudol mewn ysbytai yn annerbyniol.

Ym mis Medi cadarnhaodd yr ysbyty eu bod yn ymchwilio i gwyn fod lluniau oedd wedi cael eu tynnu yn yr ysbyty wedi ymddangos ar wefan Facebook.

Gwelodd teulu'r fenyw, sydd yn ei 70au, y dudalen.

Y gred yw bod y dudalen wedi dangos dwy fenyw mewn gwelyau oedd yn wynebu ei gilydd gyda'r pennawd: "Hi yw'r un ar y chwith".

Dywedodd perthnasau fod y fenyw wedi ei chynhyrfu am fod lluniau ohoni wedi cael eu tynnu heb iddi wybod a bod cyfres o sylwadau wrth ymyl y lluniau yn "sarhaus".

Ar y pryd dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan fod y bwrdd wedi gweithredu a dileu'r dudalen o'r wefan.

'Posteri newydd'

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Iechyd: "Mae'r bwrdd iechyd yn cydnabod eu dyletswydd gofal gan sicrhau bod preifatrwydd ac urddas cleifion a staff yn cael eu gwarchod bob amser.

"Rydym hefyd wedi atgoffa staff bod angen y caniatâd priodol i dynnu lluniau o staff, ymwelwyr neu gleifion."

Dywedodd Mr Whittle: "Rwy'n hapus iawn bod y bwrdd iechyd wedi gweithredu'n gyflym."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol