Aelod Seneddol yn galw am warchod tir gwyrdd y brifddinas

Llun o ganol dinas Caerdydd Image copyright Getty Images
Image caption Dywed arweinwyr Cyngor Caerdydd bod galw anferth am dai yn y ddinas

Dylai cefn gwlad ar gyrion Caerdydd gael ei warchod gan statws ardal werdd, yn ôl un Aelod Seneddol Llafur yn y ddinas.

Dywedodd Julie Morgan, AS Gogledd Caerdydd, nad yw'r cynlluniau i ehangu'r ddinas yn gwneud digon i'w atal rhag llechfeddiannu'r tirlun.

Mae cynlluniau ar gyfer y datblygiad yn ymatal rhag adeiladu ar fryniau i'r gogledd o'r M4, ond dywed Mrs Morgan bod angen gwarchodaeth hir dymor ar yr ardal.

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhoi caniatâd amlinellol i gynlluniau fyddai'n gweld yr ehangiad mwyaf o'r ddinas am dros hanner canrif.

Mae'r cynllun datblygu lleol yn cynnwys cynlluniau o godi 45,400 o dai newydd, rhai ohonyn nhw ar safleoedd tir gwyrdd.

'Dim yn ddigon'

Dywed y cynllun bod cefnen o dir o "bwysigrwydd strategol" i'r gogledd o draffordd yr M4 yn cael ei warchod er mwyn cadw cefndir gwyrdd i'r ddinas.

Mae mannau agored eraill a dyffrynnoedd afonydd yn y ddinas hefyd yn cael eu gwarchod.

Image caption Mae Julie Morgan AS am warchod sawl ardal yng Nghaerdydd yn barhaol

Ond dywedodd Mrs Morgan: "Dyw hynny ddim yn ddigon. Mae angen 'llain werdd' ac rwy'n gobeithio y bydd y cyhoedd yn gallu darbwyllo'r datblygwyr i gefnogi hynny."

Bydd y Cynllun Datblygu yn para tan 2026, ond fe allai tir o gwmpas Mynydd Caerffili gael ei warchod am byth pe bai'n cael ei ddynodi'n rhan o 'lain werdd', medd Mrs Morgan.

Bydd yn lansio'i hymgyrch mewn cyfarfod cyhoeddus yn ei hetholaeth nos Wener, ac fe fydd hefyd yn gwahodd pobl i ystyried a oes angen mwy o warchodaeth i ddyffrynnoedd tair afon - y Taf, Elai a Rhymni - a chronfa Llanisien.

Holi barn

Fel rhan o ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol, mae Cyngor Caerdydd - sy'n cael ei redeg gan Lafur - yn gofyn os y dylid creu llain werdd am y tro cyntaf.

Mae statws 'llain werdd' yn fodd o reoli twf dinasoedd a threfi trwy warchod y tir o'u cwmpas.

Yr unig un yng Nghymru yw'r tir rhwng Casnewydd a Chaerdydd.

Ym maniffesto Llafur ar gyfer yr etholiadau lleol eleni, dywedodd y blaid Lafur y byddai'n defnyddio lleiniau gwyrdd yng Nghaerdydd.

"Dros y misoedd nesaf fe ddylwn fod mewn sefyllfa i wneud penderfyniad pendant os oes modd creu llain werdd o dan drefniadau Cymru," meddai dirprwy arweinydd y Cyngor, Ralph Cook.

"Yn y cyfamser rwy'n credu y byddai'n ddefnyddiol clywed barn pobl ar greu llain werdd.

"Mae unrhyw dir sydd heb ei gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei warchod.

"Nid ydym wedi penderfynu datblygu tir i'r gogledd o'r M4 yng Nghaerdydd."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.