Aelod Seneddol yn galw am warchod tir gwyrdd y brifddinas

  • Cyhoeddwyd
Llun o ganol dinas CaerdyddFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywed arweinwyr Cyngor Caerdydd bod galw anferth am dai yn y ddinas

Dylai cefn gwlad ar gyrion Caerdydd gael ei warchod gan statws ardal werdd, yn ôl un Aelod Seneddol Llafur yn y ddinas.

Dywedodd Julie Morgan, AS Gogledd Caerdydd, nad yw'r cynlluniau i ehangu'r ddinas yn gwneud digon i'w atal rhag llechfeddiannu'r tirlun.

Mae cynlluniau ar gyfer y datblygiad yn ymatal rhag adeiladu ar fryniau i'r gogledd o'r M4, ond dywed Mrs Morgan bod angen gwarchodaeth hir dymor ar yr ardal.

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhoi caniatâd amlinellol i gynlluniau fyddai'n gweld yr ehangiad mwyaf o'r ddinas am dros hanner canrif.

Mae'r cynllun datblygu lleol yn cynnwys cynlluniau o godi 45,400 o dai newydd, rhai ohonyn nhw ar safleoedd tir gwyrdd.

'Dim yn ddigon'

Dywed y cynllun bod cefnen o dir o "bwysigrwydd strategol" i'r gogledd o draffordd yr M4 yn cael ei warchod er mwyn cadw cefndir gwyrdd i'r ddinas.

Mae mannau agored eraill a dyffrynnoedd afonydd yn y ddinas hefyd yn cael eu gwarchod.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Julie Morgan AS am warchod sawl ardal yng Nghaerdydd yn barhaol

Ond dywedodd Mrs Morgan: "Dyw hynny ddim yn ddigon. Mae angen 'llain werdd' ac rwy'n gobeithio y bydd y cyhoedd yn gallu darbwyllo'r datblygwyr i gefnogi hynny."

Bydd y Cynllun Datblygu yn para tan 2026, ond fe allai tir o gwmpas Mynydd Caerffili gael ei warchod am byth pe bai'n cael ei ddynodi'n rhan o 'lain werdd', medd Mrs Morgan.

Bydd yn lansio'i hymgyrch mewn cyfarfod cyhoeddus yn ei hetholaeth nos Wener, ac fe fydd hefyd yn gwahodd pobl i ystyried a oes angen mwy o warchodaeth i ddyffrynnoedd tair afon - y Taf, Elai a Rhymni - a chronfa Llanisien.

Holi barn

Fel rhan o ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol, mae Cyngor Caerdydd - sy'n cael ei redeg gan Lafur - yn gofyn os y dylid creu llain werdd am y tro cyntaf.

Mae statws 'llain werdd' yn fodd o reoli twf dinasoedd a threfi trwy warchod y tir o'u cwmpas.

Yr unig un yng Nghymru yw'r tir rhwng Casnewydd a Chaerdydd.

Ym maniffesto Llafur ar gyfer yr etholiadau lleol eleni, dywedodd y blaid Lafur y byddai'n defnyddio lleiniau gwyrdd yng Nghaerdydd.

"Dros y misoedd nesaf fe ddylwn fod mewn sefyllfa i wneud penderfyniad pendant os oes modd creu llain werdd o dan drefniadau Cymru," meddai dirprwy arweinydd y Cyngor, Ralph Cook.

"Yn y cyfamser rwy'n credu y byddai'n ddefnyddiol clywed barn pobl ar greu llain werdd.

"Mae unrhyw dir sydd heb ei gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei warchod.

"Nid ydym wedi penderfynu datblygu tir i'r gogledd o'r M4 yng Nghaerdydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol