Milfeddyg: Yr heddlu yn parhau i archwilio cae

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Catherine Gowing ei gweld am y tro diwethaf yn gadael archfarchnad ar Hydref 12

Fe fydd plismyn sy'n ymchwilio i ddiflaniad y milfeddyg Catherine Gowing yn archwilio cae yn Sir y Fflint.

Daw hyn ar ôl i weddillion dynol gael eu darganfod yno.

Does neb wedi gweld y milfeddyg, 37 oed sy'n wreiddiol o Weriniaeth Iwerddon ers Hydref 12.

Mae dyn 46 oed o Fethesda, Clive Sharp, wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

Fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ddod o hyd i weddillion dynol mewn pwll mewn cae yn Sealand Sir y Fflint.

Er nad oes cadarnhad fod y darganfyddiad yn gysylltiedig mae teulu Ms Gowing, sy'n byw yn New Brighton ger Yr Wyddgrug, wedi eu hysbysu.

Fe fydd plismyn yn ôl ar y safle ar Manor Road, Sealand, fore Gwener.

Mae crwner dros dro gogledd-ddwyrain Cymru yn dweud ei fod yn disgwyl agor cwest yn fuan i'r farwolaeth.

Dywedodd John Gittins ei fod wedi cael ei hysbysu wedi i'r heddlu ddod o hyd i weddillion dynol.

Cafodd Ms Gowing, sy'n gweithio i filfeddygfa yn Yr Wyddgrug, ei gweld ddiwethaf yn gadael archfarchnad Asda yn Queensferry tua 8:40pm.

Eisoes mae'r heddlu wedi bod yn chwilio'r caeau o amgylch y pwll bas yn Sealand, ac mae archwiliadau fforensig wedi cael eu cynnal ar y safle.

Cymorth y cyhoedd

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru ddydd Iau bod teulu Ms Gowing wedi cael gwybod am y datblygiadau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r chwilio wedi canolbwyntio ar gaeau ger Manor Road yn Sealand

Dechreuodd ymgyrch anferth gan yr heddlu i chwilio am Ms Gowing, gan ganolbwyntio i ddechrau ar hen chwarel yn Alltami ger Yr Wyddgrug lle cafwyd hyd i'w char wedi ei losgi'n ulw.

Yr wythnos ddiwethaf, daeth ei chwaer, Emma, a'i brawd-yng-nghyfraith Shay, i gyfarfod gyda'r heddlu oedd yn rhan o'r ymgyrch.

Dydd Iau, diolchodd yr heddlu i'r cyhoedd am eu cymorth wedi iddyn nhw dderbyn ymateb da i apêl am wybodaeth am ddiflaniad y milfeddyg.

Mae'r heddlu yn dal i ofyn i bobl gysylltu gyda nhw os oes ganddyn nhw wybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad, a hynny drwy ffonio 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Mae Clive Sharp, 46 oed, wedi cael ei gyhuddo o lofruddio Catherine Gowing, ac mae wedi cael ei gadw yn y ddalfa tan iddo ymddangos yn y llys eto ar Ionawr 7, 2013.

Straeon perthnasol