Cwest: Rabi wedi marw trwy ddamwain yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd

Mae crwner wedi cofnodi mai damwain oedd marwolaeth dyn a aeth i drafferthion yn y môr ger Aberystwyth ddechrau Awst.

Roedd y rabbi Dov Berish Englander, 47 oed o Lundain wedi rhoi ei gorff i gyd dan y dŵr wrth iddo berfformio defod Iddewig.

Bu farw yn Ysbyty Bronglais yn dilyn y digwyddiad ar Awst 2 eleni.

Yn Aberystwyth ddydd Iau cofnododd crwner Ceredigion, Peter Brunton, reithfarn o farwolaeth trwy ddamwain.