Achos Ege: Tad yn 'anarferol o dawel'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Yaseen Ali Ege o'i anafiadau yn 2010

Mae diffoddwyr tân wedi bod yn rhoi tystiolaeth yn achos mam o Gaerdydd sydd wedi ei chyhuddo o ladd ei mab 7 oed.

Mae Sara Ege, sy'n 32 oed, hefyd wedi ei chyhuddo o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder ar ôl cynnau tân yng nghartref y teulu yn Nhreganna.

Cafodd corff Yaseen Ali ei ddarganfod yn farw yn dilyn y tân yn y brifddinas fis Gorffennaf 2010.

Mae ei dad Yousuf Ali Ege, 38 oed, yn gwadu caniatáu ei farwolaeth drwy fethu â'i warchod.

'Dim yn taro deuddeg'

Ddywedodd gyrrwr yr injan dân, Richard Higson, wrth y llys fod tad Yaseen Ali Ege, Yousuf yn anarferol o dawel o ystyried be oedd wedi digwydd yn eu cartref yn Nhreganna a bod Sara Ege yn gwybod fod ei mab wedi marw.

Cafodd y gwasanaeth tân eu galw i gartref y teulu am 6:30pm ar Orffennaf 12 2010 cyn cyrraedd pedair munud yn ddiweddarach.

Dywedodd Mr Higson wrth y llys ei fod wedi gweld Sara Ege yn edrych yn ddioddefus yng nghyntedd y tŷ ac fe gludodd hi i'r stryd gan ofyn i rywun oedd yn mynd heibio i'w dal.

Clywodd y llys fod Mr Higson yn meddwl bod corff Yaseen yn "anghyffredin o anystwyth" ond yn "boeth" a bod y sefyllfa "ddim yn taro deuddeg" ac "yn un anghyffredin".

Dywedodd Mr Higson wrth y llys fod tad Yaseen, Yousuf, "yn anarferol o dawel yn fy marn i" a'i fod yn meddwl ar y pryd bod Sara Ege yn gwybod bod ei mab wedi marw.

Gofynnodd bargyfreithiwr Yousuf Ali Ege, Maura McGowan QC, wrth Mr Higson am ymateb arferol pobl mewn sefyllfa debyg.

"Rwy'n credu y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn orffwyll yn fy marn i," meddai Mr Higson.

Gofynnodd Ms McGowan a oedd Mr Higson wedi cyfarfod â rhywun arall oedd wedi ymateb yn dawel mewn sefyllfa debyg.

"I ddweud y gwir. Na," meddai Mr Higson.

Mae Sara Ege a Yousuf Ali Ege yn gwadu'r cyhuddiadau.

Mae'r achos yn parhau.