Hacio: Diffynydd 'wedi cael ei fwlio'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Matthew Higgins yn gwadu cael at ddata cyfrifiadurol heb ganiatâd yn Ysgol Uwchradd Eirias

Mae tad disgybl chweched dosbarth sydd wedi ei gyhuddo o hacio system gyfrifiadurol ysgol wedi dweud wrth lys fod ei fab wedi cael ei fwlio a chael ei anafu'n gorfforol.

Mae Matthew Higgins, sydd bellach yn fyfyriwr prifysgol 20 oed, yn gwadu cael mynediad at ddata cyfrifiadurol heb ganiatâd yn Ysgol Uwchradd Eirias ym Mae Colwyn fis Mawrth diwetha', a cheisio gwneud eto ddeufis yn ddiweddarach.

Dywedodd ei dad, Jason Higgins, sy'n Arolygydd yr Heddlu, wrth Lys y Goron Caernarfon ei fod yn ymddangos ar y pryd fod prifathro'r ysgol wedi anfon e-bost at ei fab.

Dywedodd wrth ei fab i gysylltu â'r heddlu am ei fod yn ofni bod rhywun yn ceisio ei gael i drafferth.

Llawdriniaeth

Dangosodd ei fab yr e-bost i staff yr ysgol a chysylltodd â'r heddlu.

Dywedodd Mr Higgins wrth y llys ei fod yn pryderu bod ei fab wedi cael ei fwlio yn yr ysgol.

Ychwanegodd fod perthynas y teulu â'r ysgol wedi dirywio yn ystod y ddwy flynedd olaf roedd ei fab yn yr ysgol.

Honnodd Mr Higgins fod ei fab wedi dioddef o anafiadau yn sgil y bwlio ac ym mis Rhagfyr 2010 bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth am ysgyfaint oedd wedi cwympo.

Yn gynharach gwadodd Matthew Higgins anfon e-bost ffug yn gofyn am gyfrinair newydd i gael mynediad at fanylion merch.

Honnodd ni allai wedi cael mynediad i'w chyfrif oherwydd ei fod yn sefyll arholiad Bioleg yn yr ysgol ar y pryd.

Mae'r erlyniad yn honni bod Matthew Higgins wedi "brolio ar fforwm hacio" ynglŷn â'i weithred.

Ddydd Iau, dywedodd Matthew Higgins wrth y llys nad oed "erioed wedi anfon e-bost ffug".

Mae'r erlyniad hefyd yn honni bod e-bost wedi ei anfon mewn enw menyw ag enw ffug at yr Aelod Cynulliad, Darren Millar, yn honni bod system gyfrifiadurol yr ysgol yn anniogel.

Honnodd Matthew Higgins nad ef oedd yn gyfrifol am y weithred hon.

Mae'r achos yn parhau.