BBC Cymru Fyw

Cyngor yn gwahardd lleoliadau adloniant rhyw yn Abertawe

Published
image captionNi chafodd clwb stripio ei agor yng nghlwb nos Bellissima

Ni fydd Cyngor Abertawe yn ystyried rhoi trwydded i glybiau rhyw yn y dyfodol.

Mae Cabinet y Cyngor wedi penderfynu newid eu polisi, er mwyn gwrthod ceisiadau o'r fath.

Mae 'na un clwb o'r fath yn y ddinas ar hyn o bryd ond fe fydd y drwydded yn dod i ben fis Ebrill 2013.

Nos Iau penderfynodd y cabinet newid y polisi cyfredol o benderfynu pob cais yn unigol i bolisi lle mae ceisiadau "fel arfer yn cael eu gwrthod".

Deiseb

Mae'r newidiadau yn cynnwys dawnsio clun, dawnsio polyn, sioeau stripio a sioeau rhyw.

Ar hyd o bryd mae gan un sefydliad yn Abertawe drwydded i gynnal adloniant o natur rywiol.

Yn gynharach eleni llwyddodd Thomas-Bellis Leisure yn Abertawe i gael trwydded i agor clwb stripio drws nesa' i gapel Bedyddwyr yn y ddinas.

Ond chafodd y clwb stripio ddim ei agor am fod prydles yr adeilad yn York Street yn eiddo i'r cyngor a dyw stripio ddim yn cydfynd â thelerau'r brydles.

Roedd dros 1,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cais.

Straeon perthnasol

  • Cyngor i wahardd lleoliadau adloniant rhyw yn Abertawe?