Y blychau post gafodd eu paentio'n aur i aros yn aur

Cyhoeddwyd
Rhai o'r athletwyr gyda Carwyn Jones a Rosemary Butler yn Y SeneddFfynhonnell y llun, Y Post Brenhinol
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r athletwyr gyda Carwyn Jones a Rosemary Butler yn Y Senedd

I ddathlu llwyddiant athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd Prydain fe wnaeth y Post Brenhinol beintio rhai blychau post yn aur.

Ffynhonnell y llun, Post Brenhinol
Disgrifiad o’r llun,
Mark Colbourne yn defnyddio 'ei flwch post aur' yn Nhredegar

Maen nhw wedi cyhoeddi y bydd pob blwch post aur yn aros yn aur am byth.

Bydd plac hefyd ar bob blwch post i enwi'r athletwr ac i nodi eu camp.

Cafodd 110 o flychau eu peintio drwy Brydain gan gynnwys saith yng Nghymru.

Maen nhw wedi eu lleoli yn nhrefi neu bentrefi cartref yr athletwyr.

Dyma'r tro cyntaf yn hanes y Post Brenhinol fynd ati i newid lliw rhai o'i flychau coch.

Mae'r saith yng Nghymru yn Y Fflint, Wrecsam, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Gelli Gandryll, Tredegar, Abertawe a Chaerdydd.

"Fel pawb yng Nghymru dwi'n wirioneddol falch o'r hyn a gyflawnwyd gan ein hathletwyr Olympaidd a Pharalympaidd yn ystod y Gemau," meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.

Dathlu

"Gwelsom gampau gwirioneddol ysbrydoledig a fydd yn aros gyda ni am byth.

"Mae'r blychau post aur hyn yn ffordd berffaith o ddathlu'n barhaol lwyddiannau ein henillwyr Medalau Aur yng Nghymru."

Mae'r blwch post aur mwyaf gogleddol yn Lossiemouth, Yr Alban, a baentiwyd i ddathlu buddugoliaeth Heather Stanning gyda'i phartner Helen Glover.

Yn digwydd bod, blwch post Helen, yn Penzance, yw'r un mwyaf deheuol.

Dyma'r blychau cyntaf i'w baentio hefyd.

Cafodd stampiau eu cynhyrchu i ddathlu camp yr athletwyr.

Dywedodd Moya Greene, Prif Swyddog Gweinyddol, Grŵp y Post Brenhinol: "Rydym wrth ein bodd bod pobl wedi cymryd at y syniad syml hwn.

"Rhoddodd y blychau post aur fwy o gyfle byth i ddathlu llwyddiannau i dîm Prydain.

"Mewn ymateb i lawer o bobl sydd wedi gofyn, rwy'n falch o gadarnhau y bydd y blychau hyn yn aros yn aur am byth."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol