Mwyafrif am achub pwll padlo ym Mhontypridd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rhondda Cynon Taf / Capita Symonds
Disgrifiad o’r llun,
Darlun artist o sut y byddai'r lido yn edrych wedi'r gwaith

Mae trigolion wedi pleidleisio yn sylweddol yn erbyn cynlluniau i gael gwared ar bwll padlo fel rhan o gynlluniau i adfer lido ar gost £6.2 miliwn.

Cafodd pleidlais ei gynnal ym Mhontypridd ar ôl i ymgyrchwyr nodi nad oedd cynlluniau ailddatblygu'r cyngor sir ar gyfer y lido yn cynnwys pwll padlo drws nesaf.

Dydi canlyniad y bleidlais, 2,077 i 151, ddim yn golygu bod rhaid i'r cyngor gyd-fynd a'r canlyniad.

Mae'r cyngor wedi dweud nad oes modd fforddio cynnal y ddau bwll.

Maen nhw hefyd yn dweud y gallai newidiadau i'r lido amharu ar yr holl brosiect.

Dywed ymgyrchwyr bod canlyniad y bleidlais yn dangos ac yn rhoi neges glir i'r cyngor eu bod eisiau i'r pwll barhau yn rhan o'r ddarpariaeth sydd 'na ym Mharc Ynysangharad.

"Mae'r cyngor yn dweud eu bod wedi cynnal ymgynghoriad sylweddol ond yn nodi mai dim ond 609 o bobl sydd wedi ymweld â'r arddangosfa dros bedwar diwrnod," meddai'r cynghorydd tref Mike Powell a oedd wedi cynnig y bleidlais.

Lleisio barn

"Doedd 'na ddim cwestiynau uniongyrchol yn cael eu gofyn.

"Nawr mae dros 2,000 o bobl wedi dweud eu bod eisiau cadw'r pwll."

Ffynhonnell y llun, Cyngor RTC
Disgrifiad o’r llun,
Y lido ym Mharc Coffa Ynysangharad yn ei ddyddiau cynnar

Mewn cyfarfod ym mis Hydref fe wnaeth 209 bleidleisio o blaid a 14 yn erbyn cynnal pleidlais i weld beth oedd barn y cyhoedd.

Dywed y cyngor bod bron i 800 o bobl eisoes wedi rhoi eu barn ar y cynlluniau.

Ac mae arweinydd y cyngor, y cynghorydd Llafur, Anthony Christopher, yn pryderu y bydd y prosiect cyfan yn y fantol petai'r cyhoedd yn mynnu cael cadw'r pwll.

"Mae'r canlyniad yn siomedig gydag unigolion yn dewis chwarae gwleidyddiaeth gyda rhywbeth mor bwysig," meddai'r cyngor.

"Fe fydd y cyngor yn nodi'r canlyniad yn eu cyfarfod nesaf yn ystod y mis.

"Ond dydi cynnal yr hyn sydd yno ddim yn bosibl yn ariannol," ychwanegodd.

Fe fydd y lido newydd, a fydd ar agor am tua 4 mis y flwyddyn, yn cynnwys pwll newydd 25 metr, pwll sblasio a phwll chwarae, ystafelloedd newydd ac adnoddau eraill sy'n cynnwys caffi.

Cafodd y lido gwreiddiol ei adeilad yn 1927 a dyma'r unig lido sydd wedi ei gofrestru yng Nghymru. Cafodd ei gau yn 1991.

Mae'r cynllun wedi denu £2.3 miliwn o gyllid gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, ac mae'r cyngor yn gobeithio am gyllid ychwanegol o Ewrop.