Cyfathrebu'n newid ffordd o fyw

  • Cyhoeddwyd
Dot Dot DashFfynhonnell y llun, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bydd arddangosfa Dot Dot Dash i'w gweld yn y Llyfgrell Genedlaethol o ddydd Sadwrn

Bydd arddangosfa arbennig yn Aberystwyth yn olrhain hanes cyfathrebu yng Nghymru, a'r ffordd y mae hynny wedi dylanwadu ar ein ffordd o fyw.

Trwy lygad cymeriad dychmygol, Bryn Jones, bydd Dot Dot Dash: Cymru'n Cyfathrebu yn canolbwyntio ar gasgliadau Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru gan arddangos clipiau gweledol a chlywedol eiconig o bob degawd o'r ganrif ddiwethaf.

Fe fydd y rhain yn cynnwys rhai o'r cerrig milltir yn hanes cyfathrebu yng Nghymru sydd wedi newid ein ffordd o fyw.

Fel mae'r enw'n awgrymu, bydd cyfle hefyd i weld sut y gall Côd Morse gael ei ddefnyddio wrth Drydar!

Drwy ddangos gwrthrychau wedi eu benthyg gan y Museum of Communication yn Fife, bydd yr arddangosfa yn eich tywys ar daith drwy amser gyda setiau radio a theledu cynnar, clipiau ffilmiau cartref a chlipiau sain o ddarllediadau radio cynnar yng Nghymru.

'Eitemau gwerthfawr'

Dywedodd Jaimie Thomas, Swyddog Arddangosfeydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

"Mae'r arddangosfa hon yn rhoi llwyfan i eitemau gwerthfawr yn yr Archif Sgrin a Sain wrth i ni olrhain hanes cyfathrebu yng Nghymru rhwng 1912 a 2012.

"Bydd yr arddangosfa gyffrous hon hefyd yn olrhain hanes lluniau a chartwnau yng Nghymru ac yn arddangos gweithiau gan rhai o gartwnwyr ac arlunwyr mwyaf nodedig Cymru.

"Mae Mike Collins a David Roach yn enwog am greu stribedi comig Dr.Who, Spiderman, Batman a Judge Dredd, ac yn yr arddangosfa hon byddwn yn cael cipolwg ar frasluniau ac animeiddiadau nad oes neb wedi eu gweld yn gyhoeddus o'r blaen.

"Bydd cyfle hefyd i weld eitemau o gasgliad y Llyfrgell yn cynnwys stribedi cartŵn Superted, darluniau gwreiddiol Llyfr Mawr y Plant a rhai o gartwnau dychanol cynharaf gan gartwnwyr o Gymru."

Bydd yr arddangosfa i'w gweld yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth gan ddechrau ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 3, ac fe fydd yn aros yno tan Fedi 14, 2013.