Carcharu ffarmwr am dorri rheolau TB

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Yr Wyddgrug

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug cafodd ffarmwr o Sir Y Fflint ei garcharu am 46 wythnos am dorri rheolau TB.

Fe wnaeth Mark Edward Payne, 45 oed, o Frynffordd ger Treffynnon bledio'n euog o symud anifeiliaid o un fan i'r llall heb iddynt gael prawf diciau yn gyntaf.

Dywedodd y barnwr Merfyn Hughes fod Payne wedi penderfynu anwybyddu cyngor a chyfarwyddyd gan swyddogion safonau masnach.

Cafodd ei garcharu am 16 o wythnosau am y drosedd ynghyd a 24 wythnos oherwydd dedfryd wedi ei ohirio am droseddau tebyg yn y gorffennol.

Cafodd dau fis o garchar am fethu a mynychu llys ar achlysur blaenorol ar gyfer ei ddedfrydu

Clywodd y llys fod Payne wedi symud 40 o wartheg oedd yn eiddo i'w wraig Linda Payne, o Waen y Brodlas, Brynffordd i Blas Caerwys.