Milfeddyg: Mwy o weddillion dynol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Catherine Gowing ei gweld am y tro diwethaf yn gadael archfarchnad ar Hydref 12

Dywed yr heddlu sy'n ymchwilio am Catherine Gowing fod mwy o weddillion dynol wedi eu canfod.

Tua 2.15 pm ddydd Gwener cafodd yr heddlu yng Nghaer alwad gan heddwas nad oedd ar ddyletswydd ac yn cerdded ar hyd Afon Dyfrdwy yn Higher Ferry ger Caer.

Cysylltwyd â Heddlu'r Gogledd ac maen nhw'n cydlynu'r gwaith o adfer y gweddillion dynol.

Mae'r heddlu bellach wedi casglu'r gweddillion dynol ac wedi diogelu'r man lle cafwyd hyd iddynt.

Mae swyddogion fforensig yn archwilio'r safle.

Bydd y gweddillion dynol yn cael eu hanfon am brofion fforensig ac archwiliad post mortem.

Does neb wedi gweld y milfeddyg, 37 oed sy'n wreiddiol o Weriniaeth Iwerddon ers Hydref 12.

Mae dyn 46 oed o Fethesda, Clive Sharp, wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

Yn gynharach ddydd Gwener fe wnaeth Heddlu'r gogledd gadarnhau eu yn chwilio tŷ yn ardal Sealand, Sir y Fflint.

Dywed yr heddlu fod y safle yn un o nifer sy'n cael eu harchwilio fel rhan o'r ymchwiliad.

Mae'r heddlu hefyd wedi bod yn archwilio cae yn Sealand, ar ôl i weddillion dynol gael eu darganfod mewn pwll yno ddydd Iau.

Er nad oes cadarnhad fod y darganfyddiad yn gysylltiedig mae teulu Ms Gowing, sy'n byw yn New Brighton ger Yr Wyddgrug, wedi eu hysbysu.

Mae crwner dros dro gogledd-ddwyrain Cymru yn dweud ei fod yn disgwyl agor cwest yn fuan i'r farwolaeth.

Dywedodd John Gittins ei fod wedi cael ei hysbysu wedi i'r heddlu ddod o hyd i weddillion dynol.

Cafodd Ms Gowing, sy'n gweithio i filfeddygfa yn Yr Wyddgrug, ei gweld ddiwethaf yn gadael archfarchnad Asda yn Queensferry tua 8:40pm.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r chwilio wedi canolbwyntio ar gaeau ger Manor Road yn Sealand

Dechreuodd ymgyrch anferth gan yr heddlu i chwilio am Ms Gowing, gan ganolbwyntio i ddechrau ar hen chwarel yn Alltami ger Yr Wyddgrug lle cafwyd hyd i'w char wedi ei losgi'n ulw.

Mae'r heddlu yn dal i ofyn i bobl gysylltu gyda nhw os oes ganddyn nhw wybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad, a hynny drwy ffonio 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.