Dyn ifanc yn euog o hacio system

Cyhoeddwyd
Matthew Higgins
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Matthew Higgins wedi gwadu cael mynediad at ddata

Mae myfyriwr 20 oed wedi ei gael yn euog o hacio system gyfrifiadurol ysgol pan oedd yn ddisgybl chweched dosbarth yno.

Roedd Matthew Higgins, sydd bellach yn fyfyriwr prifysgol, wedi gwadu cael mynediad at ddata cyfrifiadurol heb ganiatâd yn Ysgol Uwchradd Eirias ym Mae Colwyn fis Mawrth diwetha', a cheisio gwneud eto ddeufis yn ddiweddarach.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod yr achos yn ymwneud â "dyn ifanc dawnus" oedd wedi cael ei ddal wrth gyflawni'r weithred.

Honnodd yr erlyniad bod Matthew Higgins wedi "brolio ar fforwm hacio" ynglŷn â'i weithred.

Dywedodd yr erlyniad hefyd bod e-bost wedi ei anfon mewn enw menyw ag enw ffug at yr Aelod Cynulliad, Darren Millar, yn honni bod system gyfrifiadurol yr ysgol yn anniogel.

Dywedodd Mr Higgins wrth yr heddlu fod rhywun wedi hacio ei gyfrifiadur.

Ond fe'i cafwyd yn euog gan y rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon brynhawn Gwener.

Bydd Matthew Higgins yn cael ei ddedfrydu ar Dachwedd 30 yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Dywedodd y barnwr ei fod yn ystyried pob dewis oedd ganddo, gan gynnwys gyrru Higgins i garchar ieuenctid.

Cafodd Matthew Higgins ei rhyddhau ar fechnïaeth tan hynny, a doedd ddim am wneud sylw wrth adael y llys ddydd Gwener.