BBC Cymru Fyw

Llifogydd: Pobl yn gadael eu cartefi

Published
image captionBu'n rhaid i naw o bobl adael eu cartrefi
Bu diffoddwyr wrthi tan brynhawn Sadwrn yn gwaredu dŵr o gartrefi ym Mracla, ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Bu'n rhaid i bobl sy'n byw mewn fflatiau llawr gwaelod adael eu cartrefi.
Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i grywiau gael eu galw i Ffordd Llangrallo am 8am ddydd Gwener.
Gofynnwyd i saith oedolyn a dau o blant i adael eu cartrefi, wrth i gylfat o dan lein rheilffordd lenwi gyda dŵr.
Mae swyddogion y cyngor a gweithwyr Network Rail wedi bod yn helpu diffoddwyr.
Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor fod y rhai sydd wedi eu heffeithio yn aros mewn canolfan leol.
Mae gweithwyr Network Railyn yn gosod pibell er mwyn ailgyfeirio'r dŵr.