Ysgrifennydd Cymru yn galw am gydweithio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed David Jones fod angen dwyr perwad ar yr Adran yr Adran Drafnidiaeth.

Mae angen cydweithio rhwng gwleidyddion, cynghorau lleol a grwpiau busnes er mwyn hybu'r achos dros drydaneiddio'r rheilffordd yng ngogledd Cymru meddai Ysgrifennydd Cymru, David Jones.

Mewn cyfweliad ar gyfer rhaglen 'The Politics Show' ar BBC1 Cymru, dywedodd Mr Jones for cyfarfodydd eisioes wedi eu cynnal rhwng y llywodraeth San Stefan a Llywodraeth Cymru er mwyn gael cytundeb ar fuddsoddiad.

Cred Llywodraeth Cymru y bydd trydaneiddio o gymorth i fynd i'r afael a thlodi yn ogystal â chreu swyddi.

Dywed yr Ysgrifennydd Gwladol fod ymateb cadarnhaol i'r dadleuon gan yr Adran Drafnidiaeth.

Ychwanegodd fod angen clymblaid i gyd weithio er mwyn cyflwyno achos i Network Rail.

Mae'r arbenigwyr o'r farn y byddai'r prosiect yn costio tua £300 miliwn ac mae'r rhai sy'n cefnogi'r syniad yn derbyn ei bod hi'n gyfnod anodd o ran gwariant cyhoeddus.

Porthladd

Un o'r trefi fyddai ar ei hennill yw Caergybi.

Mae'r dref a'i phorthladd yn fynedfa i Iwerddon.

Cred yr Aelod Seneddol lleol, Albert Owen, fod yr arian sydd wedi cael ei fuddsoddai ar Lein y Gorllewin o Euston drwy Gaer yn fodd i wella'r trac drwy'r gogledd. "Bu buddsoddi enfawr o Euston i Gaer: sef £9 biliwn ond mae'r rhan drydan yn gorffen yng Nghaer.

"Mae'n lein o bwys rhyngwladol gan gysylltu Llundain a Dulyn."

Dywedodd Dyfed Edwards, arweinydd Cyngor Gwynedd a Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Drafnidiaeth:

"Does yna ddim cynllun wedi ei ddatblygu am y Gogledd yn ei gyfanrwydd ac mae rheilffyrdd yn rhan o gynfas mwy. Rhaid cynllunio ar gyfer y tymor hir....dros gyfnod o ddegawd, rhywbeth nad yw San Steffan na Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i'w wneud."

Mae byd busnes hefyd yn awyddus i weld penderfyniad.

Barn Mike Learmond o Ffederasiwn y Busnesau Bach yw "gorau po gyntaf ond rhaid i'r penderfyniad ystyried pob agwedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol