Gobeithion cymdeithas o Bowys i gyfieithu hanesion Sherlock Holmes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Roy Upton-Holder
Disgrifiad o’r llun,
Roy Upton-Holder tu allan i'w sied a enwyd ar ôl cyfeiriad Holmes yn Llundain, 221B Baker Street

Mae dilynwyr y ditectif Sherlock Holmes gan yr awdur Syr Arthur Conan Doyle yn gobeithio cyfeithu ei 56 stori fer i'r Gymraeg.

Mae ei waith eisoes wedi eu cyfeithu i 76 o ieithoedd dros y blynyddoedd.

A 125 mlynedd ers i Conan Doyle gyflwyno Holmes i'r byd mae ei gefnogwyr ym Mhowys yn gobeithio y bydd y gwaith ar gael yn y Gymraeg.

Mae 'na tua 20 o aelodau yn y gymdeithas, The Deerstalkers of Welshpool.

Eu bwriad yw cyfeithu The Adventure of the Speckled Band o dan y teitl Antur y Rhuban Brith.

Mae Roy Upton-Holder, 82 oed, wedi bod yn edmygydd o'r llyfrau am y ditectif am dros 60 mlynedd.

Fo ydi sefydlydd y grŵp edmygedd yn Y Trallwng ond er bod y cyhoeddwyr yn ei rybuddio am gostau uchel a galw isel mae'n benderfynol o fwrw ymlaen â'i fwriad.

Cymaint ydi ymrwymiad Mr Upton-Holder mae o wedi galw ei gartref yn Baskerville ar ôl achos enwoca' Holmes ac mae o wedi enwi ei gath yn Mycroft ar ôl brawd y ditectif.

Cylchgrawn

Mae o hyd yn oed wedi rhoi rhif ar ei sied yn yr ardd, 221B ar ôl cyfeiriad Holmes yn Llundain.

Eglurodd mai The Adventure of the Speckled Band oedd un o hoff lyfrau Conan Doyle.

Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na edmygwyr a dilynwyr newydd ar ôl cyfres lwyddiannus gan BBC Cymru

Cafodd ei ysgrifennu ar gyfer y rhai sy'n teithio ac fe allai gael ei ddarllen o fewn 30 munud.

Fe'i cyhoeddwyd am y tro cyntaf yng nghylchgrawn y Strand yn 1892.

Ers peth amser mae o wedi bod yn meddwl am gyfieithu gwaith Conan Doyle i'r Gymraeg.

"Cefais e-bost gan gefnogwr yn Texas sy'n aelod o'r gymdeithas fwya' yn America ar gyfer cefnogwyr Holmes.

"Roedd o'n holi a oedd 'na fwriad i gyfieithu'r gwaith i'r Gymraeg ac y dylem fod yn gwneud rhywbeth.

"Dywedodd y byddai'n rhoi $100 i ni tuag at y gwaith.

"Ers hynny, dwi wedi cysylltu gyda Phrifysgol Aberystwyth i weld a oedd modd i rywun ein cynorthwyo gyda'r gwaith cyfieithu ac rydym hefyd wedi bod yn meddwl gofyn i fyfyrwyr Cymraeg Safon Uwch ymgymryd â'r prosiect.

"Mae un o'n haelodau newydd ymddeol o'r Llyfrgell Genedlaethol ac yn siarad Cymraeg ac ar gael i edrych ar y gwaith."

Dywedodd Mr Upton-Holder bod y llyfrau mor fyw ac yn fwy na straeon am lofruddiaeth.

"Mae rhai am drachwant ac yn dal yn berthnasol heddiw," meddai.

Amheus o'r gwerthiant

"Fe wnaeth Conan Doyle roi stori gefndir i Holmes ac felly mae rhywun yn gwybod am ei deulu, ei goeden deulu hyd yn oed."

Cafodd y gymdeithas yn Y Trallwng ei sefydlu yn 2001 ac mae'n un o tua 400 o gymdeithasau tebyg drwy'r byd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Roy Upton-Holder bod straeon Syr Arthur Conan-Doyle yn dal yn berthnadol heddiw

Ond mae un o gyhoeddwyr amlyca' Cymru, Y Lolfa, yn amheus a fyddai 'na werthiant ar y llyfrau Cymraeg.

"Cafodd llyfrau Harry Potter eu cyfieithu ac roedd yn llwyddiant ond dwi ddim yn siŵr sawl copi a werthwyd," meddai Lefi Gruffudd, golygydd gyda'r Lolfa.

"Dwi ddim yn meddwl y byddai galw mawr am lyfrau Holmes.

"Fe fyddai'r mwyafrif â diddordeb eisiau darllen y gwreiddiol yn Saesneg.

"Fe fyddai'n ymarferol i gyfieithu'r llyfr ond byddai'r costau yn uchel, gallai fod hyd yn oed yn filoedd gan ddibynnu ar nifer y tudalennau.

"Mae'n waith arbenigol hefyd gan y byddai angen i'r cyfieithu a'r ysgrifennu fod o safon uchel."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol