Enw canolfan yn nodi llwyddiannau Jade Jones

Cyhoeddwyd

Mae Pafiliwn y Fflint wedi cael ei agor yn swyddogol ar ei newydd-wedd a bydd yn cael ei ailenwi i nodi camp un o blant y dref yn y Gemau Olympaidd.

Fe enillodd Jade Jones fedal Aur yn y Gemau mewn Taekwando.

Bydd y pafiliwn yn cael ei adnabod o hyn allan fel Pafiliwn Jade Jones.

Roedd yr athletwraig yno ddydd Mawrth ar gyfer seremoni arbennig.

Y Cynghorydd Ann Minshull, Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, agorodd y ganolfan yn swyddogol.

Mae cyfleusterau newydd y ganolfan eisoes ar agor i'r cyhoedd ac yn cynnwys lleoliad bowlio wyth lôn, caffi newydd a bar trwyddedig yn ogystal â lawnt fowlio dan do.

Mae'r ardal chwarae meddal newydd wedi'i henwi yn 'Môr-ladron y Pafiliwn' gan blant o ysgolion lleol.

'Rhywbeth i bawb'

"Mae llwyddiant anhygoel Jade wedi rhoi cymaint o hwb i dref y Fflint a chymuned Sir y Fflint gyfan," meddai Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Aaron Shotton.

"Mae'n addas felly fod y cyngor yn ailenwi canolfan hamdden ei thref enedigol i anrhydeddu'r llwyddiant hwnnw.

"Bydd yn anrhydedd haeddiannol fydd yn para oes."

Dywedodd y Cynghorydd Peter Macfarlane, Aelod o'r Cabinet dros Adfywio, Mentergarwch a Hamdden, bod hyn yn gyfnod cyffrous i Bafiliwn y Fflint.

"Mae'r ganolfan bowlio deg, y lawnt fowlio dan do a'r ardal chwarae meddal yn ein helpu i sicrhau fod ein cyfleusterau hamdden yn gyfoes yn Sir y Fflint ac yn cynnig rhywbeth i bob oedran yn y sir.

"Bydd yn rhoi mwy o gyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn bob math o chwaraeon."

Roedd y seremoni am 2.30pm.

Yn gynharach yn y dydd cafodd Jade Jones anrhydedd ddinesig yn Llandudno.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol