Disgwyl datganiad wedi honiadau cam-drin

  • Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i'r Ysgrifennydd Cartre' Theresa May wneud datganiad yn y Senedd amser cinio ddydd Mawrth ynglyn â'r ymchwiliad brys i honiadau o gamdrin plant yng ngogledd Cymru.

Ddydd Llun fe gyhoeddodd y Prif Weinidog, David Cameron, y byddai'n edrych eto ar ymchwiliad Waterhouse 12 mlynedd yn ôl i'r achosion o gamdrin yn y 1970au a'r 80au.

Yn y cyfamser bydd Ysgrifennydd Cymru, David Jones, yn cwrdd â dyn sy'n honni i aelod blaenllaw o'r blaid Geidwadol ei gam-drin yn ystod cyfnod Thatcher.

Mae Steve Messham yn hawlio na wnaeth adroddiad Waterhouse drafod mwyafrif yr achosion honedig yng ngogledd Cymru.

Mae'n honni iddo gael ei gam-drin yn rhywiol pan oedd yng nghartref gofal Bryn Estyn.

'Honiadau ofnadwy'

Dywedodd Mr Cameron ddydd Mawrth: "Mae'r rhain yn honiadau hynod, hynod o bryderus - maen nhw'n honiadau ofnadwy. Mae'n rhaid ymchwilio i hyn cyn gynted â phosib ar ran y dioddefwyr.

"Dyna pam rwyf wedi gorchymyn ymchwiliad brys i'r adroddiad blaenorol i ddarganfod a oedd unrhyw beth o'i le gyda'r ymchwiliad a sicrhau bod y dioddefwyr yn cael cyfle teg i siarad.

"Heddiw [ddydd Mawrth] bydd yr Ysgrifennydd Cartre' yn annerch Tŷ'r Cyffredin ac yn gwneud yn siŵr fod gan yr heddlu'r adnoddau i ddelio â'r honiadau a sicrhau fod pob agwedd yn cael ei ymchwilio'n drwyadl wrth geisio darganfod mwy am y materion ofnadwy hyn."

Hefyd ddydd Mawrth bydd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, yn cynnal trafodaethau gyda'r Comisiynydd Plant, Keith Towler, wedi iddo yntau alw am ymchwiliad arall.

Dywedodd Mr Towler ei fod yn amau fod grŵp o bobl yn defnyddio safle o awdurdod er mwyn amddiffyn ei gilydd a chaniatáu i'r cam-drin barhau.

Dywedodd y byddai'n ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn gofyn am ymchwiliad newydd.

'Tryloywder'

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Llywodraeth Cymru yn bryderus iawn ynglŷn â'r honiadau a byddwn yn edrych ar y dystiolaeth.

"Er bod yr honiad yn cyfeirio at y cyfnod cyn datganoli, rydym yn credu mewn tryloywder wrth ddelio gyda materion fel hyn ond ni allwn wneud rhagor o sylwadau tan ein bod yn gweld mwy o fanylion."

Dywedodd llefarydd ar ran Downing Street y dylai honiadau o gam-drin gael eu hadrodd i'r heddlu a'u hymchwilio'n drwyadl.

"Pe bai rhywun yn poeni bod honiadau a wnaed yn y gorffennol heb eu hymchwilio'n llawn yna dylid codi'r mater gyda'r heddlu neu awdurdod perthnasol er mwyn edrych ar y sefyllfa unwaith yn rhagor."

Fe all unrhyw un sydd â gwybodaeth am y cam-drin neu sydd angen cymorth ynglŷn â'r pynciau a godwyd i gysylltu â'r NSPCC ar 0808 800 500 neu gysylltu â'r heddlu ar 101.