'Hyfforddwr hyna'r byd' wedi marw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Chwaraeodd Powell, oedd yn cyn löwr o Gilfach ger Maesteg, 14 tro dros ei wlad.

Mae cyn chwaraewr canol cae Cymru Ivor Powell wedi marw yn 96 oed.

Chwaraeodd Powell, oedd yn gyn löwr o Gilfach ger Maesteg, 14 tro dros ei wlad.

Cafodd ei anrhydeddu gyda'r MBE am ei wasanaeth i bêl-droed yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd yn 2008.

Dechreuodd ei yrfa bêl-droed gyda QPR ym 1937 a chwaraeodd i Aston Villa, Port Vale a Bradford City cyn iddo ymddeol ym 1954.

Llyfr Recordiau Guinness

Bu'n rheolwr nifer o glybiau gan gynnwys Port Vale, Blackpool, Bradford City, Carlisle United a Bath City cyn iddo gymryd swydd fel hyfforddwr pêl-droed ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Gweithiodd yno am 37 mlynedd tan iddo ymddeol pan oedd e'n 93.

Y gred oedd mai Powell oedd yr hyfforddwr hynaf yn y byd erbyn iddo ymddeol yn 2010.

Cafodd wybod ei fod yn cael ei restru yn Llyfr Recordiau Guinness wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed.

Roedd Mr Powell yn gweithio fel glöwr pan gafodd ei weld gan un o swyddogion tîm Queen's Park Rangers yn chwarae i dîm Bargoed yng Nghynghrair De Cymru.

Roedd yn 17 oed ar y pryd, ac fe aeth yn ei flaen i adnabod rhai o gewri'r gêm.

Syr Stanley Matthews

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd fe fu'n gwasanaethu fel hyfforddwr corfforol gyda'r Awyrlu ac fe ddaeth yn ffrind agos i'r pêl-droediwr anfarwol o Loegr, Syr Stanley Matthews.

Syr Stanley oedd gwas priodas Mr Powell â'i wraig Joan yn 1943, ac fe fu'r ddau yn chwarae ochr yn ochr yn nhîm Blackpool.

Pan roedd ei yrfa ar ei anterth, fe dalodd Aston Villa £17,500 pan arwyddodd gytundeb i chwarae iddyn nhw yn 1948 - y pris uchaf ar y pryd am ganolwr.

Roedd yn dal i chwarae pan ddechreuodd ei yrfa fel hyfforddwr yn Port Vale a Bradford City, ac fe olynodd Bill Shankly fel rheolwr Carlisle.

Cydweithiodd â Don Revie yn Leeds United, lle y bu'n hyfforddi chwaraewyr fel Billy Bremner, Jackie Charlton a Norman Hunter.

Mae cerflun o Mr Powell yn sefyll ym maes hyfforddi Prifysgol Caerfaddon ac fe gafodd Cronfa Ysgoloriaeth ei sefydlu yn ei enw i gefnogi astudiaethau israddedigion.

Dywedodd datganiad ar wefan QPR: "Hoffai'r clwb estyn eu cydymdeimlad dwysaf i deulu a ffrindiau Ivor yn ystod yr amser trist hwn."