Cymdogion yn gweithredu eu cynllun atal llifogydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Diolch i ddau gymydog caiff trigolion Llys Pont-y-Felin dawelwch meddwl rhag llifogydd

Caiff pobl sydd wedi ymddeol eu gwarchod yn well oddi wrth lifogydd ar ôl i ŵr a gwraig ddatblygu cynllun llifogydd cymunedol ar gyfer eu cymdogion.

Bu Mike a Maureen Murphy yn gweithio'n agos gyda swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i ddatblygu'r cynllun ar gyfer Llys Pont Y Felin, yn Yr Wyddgrug.

Mae 'na 26 o fflatiau ymddeol Tai Wales & West yno ac mewn perygl o lifogydd gan Afon Alun.

Yn ystod mis Hydref cafodd y trigolion y cyfle i roi eu cynllun ar brawf wedi wythnos o law trwm a achosodd lifogydd ar draws y wlad.

Wrth i'r afon godi o ganlyniad i'r glaw trwm, roedd Mr a Mrs Murphy yn bryderus ac yn fuan wedyn fe ddaeth rhybudd gan yr asiantaeth ac fe roddwyd y cynllun ar waith.

Coeden yn rwystr

"Roeddem wedi bod yn monitro lefelau'r afon gan fod y glaw wedi bod yn gyson," meddai Mr Murphy.

Ffynhonnell y llun, Asiantaeth yr Amgylchedd
Disgrifiad o’r llun,
Mike Murphy gyda Katie Davies

"Wedi rhoi'r welingtons ymlaen a'r dillad glaw aethom allan i weld pa mor uchel oedd yr afon a gweld a oedd 'na unrhyw beth yn rhwystro'r dŵr o amgylch y bont a allai fod wedi atal llif yr afon.

"Fe wnaethom sylwi bod coeden wedi disgyn i'r afon y tu ôl i'n cartref, ac felly fe wnaethom gysylltu gyda'r asiantaeth a ddaeth i asesu'r sefyllfa ar unwaith.

"Roedd yn galonogol i gael y cynllun llifogydd gyda'r holl gysylltiadau sydd ei angen arnom ac er mwyn ein galluogi i gynllunio sut y byddem yn ymateb pe bai'r afon wedi gorlifo mewn gwirionedd.

"Mae'n frawychus i weld sut y gall llifogydd ddigwydd yn hawdd, a byddwn yn bendant yn annog pobl eraill i feddwl am ddatblygu cynllun llifogydd ar gyfer tawelwch meddwl."

Mae'r cynllun llifogydd yn amlinellu'n union beth i'w wneud pan mae disgwyl llifogydd ac yn ystod llifogydd.

Ynddo mae'r holl wybodaeth a chysylltiadau pwysig angenrheidiol.

Llifogydd 2000

"Mae gweithio gyda'n gilydd fel grŵp yn allweddol yn ystod llifogydd lle mae angen ymateb sydyn," meddai David Edwell o'r asiantaeth.

Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredwr Tai Wales & West, eu bod yn falch bod y trigolion wedi dod at ei gilydd i greu'r cynllun llifogydd.

Ffynhonnell y llun, Doreen Craddock
Disgrifiad o’r llun,
Yr Afon Alun wedi gorlifo yn 2000 ger Llys Pont Y Felin

"Mae'r asiantaeth wedi bod yn gefnogol iawn ac rydym yn falch iawn o Mr a Mrs Murphy am arwain hyn a chodi ymwybyddiaeth ymhlith y cymdogion."

Yn y gorffennol mae nifer o drigolion Yr Wyddgrug wedi diodde' o lifogydd.

Fe wnaeth yr ardal ddiode'n sylweddol, gan gynnwys y ffyrdd ger Llys Pont Y Felin, yn 2000.

Ers hynny mae'r asiantaeth a Chyngor Sir y Fflint wedi creu amddiffynfeydd ar hyd yr afon yn y dref.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol