BBC Cymru Fyw

Cerddwr wedi ei anafu'n ddifrifol

Published

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth ar ôl i gerddwr 57 oed gael ei anafu'n ddifrifol ar ôl cael ei daro gan gar.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A48, Ffordd Ewenny, Pen-y-Bont ar ogwr am 5.30pm ddydd Mawrth, gyda char Renault Megane lliw arian.

Aed ag ef i Ysbyty Tywysoges Cymru lle y mae mewn cyflwr difrifol.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.